Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter

Formål

Efter uddannelsen kan du udføre plejen til borgere, der har behov for sondeernæring i hjemmet. Du kan vurdere behov, planlægge og iværksætte indsatser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Du lærer at assistere ved anlæggelse af nasogastrisk sonde. Uddannelsen giver dig viden om sondeernæring, herunder medicinindgift. Du kan udføre opgaverne hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt, ligesom du får træning i at informere og vejlede borgeren.

Beskrivelse

Deltageren kan: - vurdere borgerens ernæringstilstand og medvirke til at vurdere behov for særlig indsats- medvirke til at udarbejde ernæringsplan og iværksætte indsatser i et tværfagligt samarbejde - assistere ved anlæggelse af sonde og selvstændigt indgive sondemad og medicin i denne - varetage kostvejledning i dialog med borgerenDeltageren har kendskab til gældende nationale love og anbefalinger samt lokale retningslinjer på området

Varighed

2 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

48352


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)