Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

Kurset er for dig som allerede har AMU-uddannelsen Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever, Basismodul 

OG dig som ønsker en stærkere praktikvejlederprofil. Du får altså et niveau mere på din praktikvejlederuddannelse.

Har du et særligt ansvar i din funktion som praktikvejleder? Fx

  • ansvar for at kvalitetssikre uddannelsesopgaven
  • specielle opgaver og ansvar for grupper af elever i den daglige praksis
  • du er ressourceperson for kollegaer, der er daglige praktikvejledere

Så er dette AMU-kursus skræddersyet til dig!

Kurset er 3 moduler af 4 dage - altså 3 x 4 dage.

Det betyder, at du kommer tilbage på arbejde, og afprøver din nye viden, inden du skal afsted igen for at lære mere nyt

Er du usikker på, om kurset er det rette for dig, så tøv ikke med at kontakte udviklingskonsulent Lona Bach.
Hun kan fortælle meget mere om kursets indhold og om det er relevant for dig.
Fang Lona her: loba@sosunord.dk eller på 31 64 72 76.

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Beskrivelse

Deltageren kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksisDeltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledningDeltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksisDeltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denneDeltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Varighed

12 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat

Brancher

Pædagogisk arbejde med børn og unge, Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

48381


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vælg hold

Tilmeld

Kviknummer

1947-48381

Afholdelsested

SOSU Nord Aalborg
På Sporet 8A
9000 Aalborg

Dato

18-11-2019 - 19-12-2019

Tilmeldingsfrist

13-10-2019

Varighed

12,0 dage

Undervisningstype

Dagundervisning

Minimum antal deltagere

23

Pris for AMU-kursister

0,00,-

Kontaktperson

Kursus Nord, tlf. 60394546, email mail@kursusnord.dk