Den styrkede pædagogiske læreplan

1. juli 2020 skal alle på dagtilbudsområdet have reasliseret arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Med dette kursus, får du en forståelse af de vigtigste begreber og tilgange. Vi folder forståelsen ud og sætter den i relation til praksis.

Efter kurset kan du - med udgangspunkt i din egen rolle og med viden om en bred læringsforståelse - tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af og trives i, så de lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. 

Viden om hvorfor du gør, som du gør

Som dagplejer, privat børnepasser, pædagogisk assistent eller lignende har du en meget vigtig opgave som del af det pædagogiske miljø, der skaber rammen for børnenes udvikling, trivsel og læring.

Du gør så mange ting allerede, men måske er du ikke bevidst om det - eller kan forklare, hvorfor det er vigtigt.

Og det er noget af det, du får med dig hjem fra dette kursus. 

PRIS: Er du erhvervsuddannet eller ufaglært, så er prisen 0 kr. fordi det er en AMU-uddannelse.

 

Læs mere om hvad du helt præcist kan i teksten herunder.
Og tryk på 'Afholdelse og tilmelding'⬇️ for at finde den grønne tilmeldingsknap - OG bemærk at der både er et aftenkursus og et dagskursus.

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Formål

Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Beskrivelse

Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

Varighed

3 dage

Fagkode

48384


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)