Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man tidligere har deltaget i "Den styrkede pædagogiske læreplan".

Beskrivelse

Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet

Varighed

2 dage

Fagkode

48725


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)