Medicinhåndtering for pædagogisk personale

medicin

Det pædagogiske personale bliver i stigende grad involveret i det medicinske område, og medicinopgaver bliver flere steder uddelegeret til pædagoger og andet personale uden sundhedsfaglig uddannelse.

Udvikling fordrer, at det pædagogiske personale er klædt på til opgaven; at de har tilstrækkelig viden inden for medicinområdet, og at det er en bevidsthed om, hvilket ansvar de er underlagt.

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Institutionsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og andre ansatte, der er ansvarlige for og/ eller varetager medicinhåndtering i pædagogiske botilbud og institutioner.

Formål

At styrke de pædagogiske medarbejdere i at deltage i den medicinske behandling på en kvalificeret måde.

At sikre de pædagogiske medarbejdere indsigt og færdigheder i at håndtere medicin korrekt til borgere i sociale- og socialpsykiatriske botilbud og institutioner.

Beskrivelse

Prisen er kr. 3985,00 kroner incl forplejning
10% rabat ved tilmelding inden den 20/10-2019

Mødetid: 09.00 - 15.30 alle 3 dage

Indhold i undervisningen:

- Regler og retningslinjer
- Ansvar og ansvarlighed
- Kompetence
- Etik i forbindelse med medicin og medicinering
- Sundhedsstyrelsens vejledning
- Håndhygiejne

- Administration af lægemidler:
~ Dispenseringsformer
~ Virkning, bivirkninger og observationer
~ Interaktioner med for eksempel mad, alkohol, rusmidler m.m.
~ Dosering
~ Lægemidlets vej fra indtagelse til udskillelse

- Almen farmakologi
- Speciel farmakologi
- Hvad fejler borgeren?
- Hvilken medicin får borgeren?
- Undgå medicinudløste forgiftningstilstande
- Utilsigtede hændelser

Undervisningen vil alle dage veksle mellem oplæg, arbejde i grupper, øvelser og dialog i klassen

Der forudsættes, at deltagerne aktivt bidrager til undervisningen med eksempler og problematikker fra det praktiske arbejde.

Varighed

3 dage

Vælg hold

Tilmeld

Kursuskode

1923-IDV

Dato

18-11-2019 - 20-11-2019

Tilmeldingsfrist

01-11-2019

Varighed

3 dage dage

Blanketter

Afholdelsessted

SOSU Nord
På Sporet 8A
9000 Aalborg

Pris

Normal: 3550,00
Ledige: 3550,00

Antal deltagere

25

Kontaktperson

Kontakt kursuskoordinator Hanne Stenbjerg
mail: hast@sosunord.dk
tlf: 72218100