Snoezelkursus 5 dage - IDV

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe


SSH-, SSA- og PAU-uddannede og andet social-og sundhedspersonale og pædagogisk personale

Hvorfor skal jeg vide noget om Snoezel?

Fordi samfundet i større grad har øget fokus på at rumme mennesker med diagnoser med kognitive svækkelser/forstyrrelser og hvor det ønskes at drage omsorg uden eller begrænset magtanvendelse.
Snoezel er et fint og nødvendigt supplement til neuropædagogiske og socialpædagogiske arbejdsmetoder og tilgange.

Snoezelstimuli kan tilpasses individuelt til barnet/den voksne og dermed skabe ro og oplevelse af værdi i samspillet.

Formål


Du kan få viden om og selv afprøve:

1. En fysiologiske indfaldsvinkel og dermed en sansemæssig oplevelse,
samt positiv påvirkning af kognitive stimuli.

2. En psykologisk indfaldsvinkel, hvor der tages udgangspunkt i samværet og relationen i Snoezelmiljøet.

3. En æstetisk indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i selve oplevelsen for oplevelsens skyld.

4. Øget tilknytningsoplevelse ud fra teorien om, at et roligt og
behageligt miljø skaber afbalancerede mennesker – såvel hos barnet/
borgeren, som personalet og pårørende.

Hvad ved jeg, når kurset er slut (5 dage)?

• Du har viden om, hvordan du kan arbejde med barnets/borgerens
sansesystem

• Du kan tilrettelægge et miljø som svarer til det aktivitetsniveau som
barnet/borgeren kan magte – hermed forebygge over- og understimulation.

• Du kan tilrettelægge et miljø, som tager hensyn til barnets/borgerens livshistorie.

• Du kan tilrettelægge oplevelser for oplevelsernes skyld, som er
givende i fællesskabet mellem barnet/borgeren sammen med
personalet/pårørende.

Beskrivelse


Hvorfor skal jeg vide noget om Snoezel?

Fordi samfundet i større grad har øget fokus på at rumme mennesker med diagnoser med kognitive svækkelser/forstyrrelser og hvor det ønskes at drage omsorg uden eller begrænset magtanvendelse.
Snoezel er et fint og nødvendigt supplement til neuropædagogiske og socialpædagogiske arbejdsmetoder og tilgange.

Snoezelstimuli kan tilpasses individuelt til barnet/den voksne og dermed skabe ro og oplevelse af værdi i samspillet.

Prisen er 3980,66 + moms pr. deltager v/min 10 deltagere.
Er der færre deltagere end 10, bliver prisen pr. deltager højere.

Mødetid: 09.00 - 14.45 alle 5 dage

Varighed

5 dage