Information om prøver i AMU-uddannelser

Fra 1. januar 2020 afsluttes de fleste AMU-uddannelser med en prøve. Består du ikke prøven, kan du gå til omprøve én gang (senest fire uger efter uddannelsens afslutning) eller der er mulighed for, at du kan modtage et deltagerbevis. 

Er du tilmeldt en AMU-uddannelse, bliver du automatisk tilmeldt uddannelsens afsluttende prøve, der fortrinsvis afholdes på uddannelsens sidste dag - med mindre du får andet at vide på uddannelsens første dag.

På uddannelsens første dag bliver du informeret om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår. Derudover orienteres deltageren om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven og inden afslutningen på AMU-uddannelsen.

 

Omprøve

Hvis du ikke består den afsluttende prøve, er det muligt at få én omprøve.

  • Du får brev fra KURSUS Nord med dato for en omprøve. Du skal meddele KURSUS Nords kursusadministration, om du ønsker at deltage i omprøven.
  • Omprøven skal afholdes inden for fire uger efter uddannelsens afslutning

 

Klagevejledning

Ønsker du at klage over din prøveafvikling, skal du gøre det skriftligt og begrundet senest 10 hverdage efter, du har modtaget din bedømmelse. Din klage skal sendes til sikkermail@sosunord.dk.

Find yderligere information om prøver i AMU samt klagereglerne på Børne og Undervisingsministeriets hjemmeside. Du kan også læse mere om reglerne for klager i  AMU-bekendtgørelsens §18, stk. 10 (retsinformation.dk).