Udbudspolitik

SOSU Nord udbyder enkeltfag efter Lov om åben uddannelse og kurser og efteruddannelse efter Lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Begge aktiviteter, der finansieres via en årlig tildelt budgetramme (EVE-rammen), som Undervisningsministeriet tildeler skolen efter godkendelse af finansloven for det kommende år. 

SOSU Nords udbudspolitik beskriver skolens overvejelser og prioriteringer af efter- og videreuddannelsesindsatsen indenfor EVE-budgetrammen for finansåret.