Udbudspolitik

SOSU Nord udbyder enkeltfag efter Lov om åben uddannelse og kurser og efteruddannelse efter Lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Begge aktiviteter, der finansieres via en årlig tildelt budgetramme (EVE-rammen), som Undervisningsministeriet tildeler skolen efter godkendelse af finansloven for det kommende år. 

SOSU Nords udbudspolitik beskriver skolens overvejelser og prioriteringer af efter- og videreuddannelsesindsatsen indenfor EVE-budgetrammen for finansåret.
Den aktuelle udbudspolitik er godkendt af skolens bestyrelse d.15. december 2014 og har været til høring i skolens efteruddannelsesudvalg.


Aftaler om udlicitering   

AH-arbejdsmiljø v/Anette Hovesen, Lyngvej 5, 9530 Støvring, CVR 32806376

Mål: Tekst: Start: Slut:
40607 Personlig hjælper og ledsager November 2015 december 2015