Kvalitet

SOSU Nord arbejder målrettet med evaluering og kvalitetsudvikling af både de pædagogiske og administrative aktiviteter.

Kvalitetsarbejdets omdrejningspunkter er:

  • Årlig elevtrivselsundersøgelse for alle elever
  • Løbende undervisningsevaluering på alle hold på alle skoleperioder
  • Løbende elevevaluering af ambulancebehandleruddannelsen
  • Gennemførelses- og frafaldsstatistikker, der udarbejdes hvert kvartal
  • Årlig handlingsplan for øget gennemførelse
  • Årlig virksomhedstilfredshedsundersøgelse (fra efteråret 2016)
  • Evaluering af samtlige arbejdsmarkedsuddannelser

Medarbejdere på alle niveauer i organisationen samt ledelsen følger op på seneste resultater fra ovenstående i samarbejde med eleverne. Hvert team skal desuden sammen med sin leder udarbejde 2 årige handleplaner på baggrund af de, for teamet relevante, evalueringsresultater, samt fastsætte fremtidige indsatser og mål i handlingsplanen for øget gennemførelse. Med handlingsplanen for øget gennemførelse redegøres for skolens målopfyldelse ift. de 4 klare reformmål, foregående indsatser for at minimere frafald justeres og nye indsatser udvikles.

Her på siden finder du bl.a. opfølgningsplan, handlingsplan for øget gennemførelse, elevtrivselsundersøgelser, SOSU Nord i tal mv. 

Evalueringer af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Ifølge "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (lov nr. 414 af 6. juni 2002) skal samtlige arbejdsmarkedsuddannelser evalueres. 

Evalueringerne omfatter kvalitetsmålinger samt gennemførelsesprocenter. Det er obligatorisk for alle deltagere på en arbejdsmarkedsuddannelse at evaluere uddannelsesforløbet. Evalueringen foregår ved hjælp af Undervisningsministeriets kvalitetsstyringsværktøj Viskvalitet. Af hensyn til anonymitet skal spørgeskemaerne besvares af minimum 35 deltagere før de offentliggøres.

Vil du se SOSU Nords deltagerevalueringer og/eller virksomhedsevalueringer, så følg linkene herunder:

Spørgsmål, senest afsluttede kvartal:
http://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureSchoolQuestions?&Q=68.0&locationid=282&areaid=1&cs=false&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true

Spørgsmål, senest afsluttede hele år:
http://viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureSchoolQuestions?&Q=64.0&Q=65.0&Q=66.0&Q=67.0&locationid=282&areaid=1&cs=false&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true

Mål, senest afsluttede kvartal:
http://viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureSchoolObjective?&Q=68.0&locationid=282&areaid=1&cs=false&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true

Mål, senest afsluttede hele år:
http://viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureSchoolObjective?&Q=64.0&Q=65.0&Q=66.0&Q=67.0&locationid=282&areaid=1&cs=false&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true

Forsiden af Viskvalitet:
http://www.viskvalitet.dk/uvm/web.pages.WebFrontpage