Nøgletal

Nøgletallene for SOSU Nord er som følger:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført Grundforløb, sundhed, omsorg og pæd. fordelt på til-uddannelse

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for erhvervsuddannelser

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede

Statistik for overgang til videregående uddannelse