Mission, Vision og Værdier

Mission

 • Er en førende erhvervsskole med spidskompetence indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område

 • Afklarer og motiverer mennesker til uddannelse

 • Uddanner og efteruddanner mennesker i overensstemmelse med arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov for kompetencer

Vision

 • Vi er en moderne og foretrukken erhvervsskole, der igennem høj faglighed uddanner og udvikler nutidens og fremtidens velfærdsmedarbejdere, i et attraktivt og innovativt læringsmiljø.

 • Vi uddanner mennesker der evner at samskabe og sikre tryghed ved forandring og som har respekt for forskelligheden og den enkeltes behov igennem et anerkendende menneskesyn.

 • Vi er frontløbere inden for sundhed, velfærdsteknologi og pædagogik, og understøtter en dynamisk udvikling i de brancher, vi samarbejder med. Vi sikrer at nye teknologiske løsninger altid har mennesket i centrum.

 • Vi er en skole med højt til loftet, løfter i flok og giver rum for den enkeltes skabertrang og forskellighed igennem et nysgerrigt, legende og ambitiøst blik.

Skolens værdigrundlag

 • Høj faglighed
  (Højt fagligt niveau, vi stiler højt, verdensklasse, brænder for vores fag)

 • Anerkendende menneskesyn
  (Tillid, rummelighed, respekt for forskelligheden, gensidig respekt, ligeværdighed, tillid til den gode intention) 

 • Praksis orienteret
  (Omsætte viden til handling, kaster lys på det der virker, teori & praksis går hånd i hånd, varierende undervisningsmetoder)