Digitaliseringsstrategi

Den Digitale Erhvervsuddannelse

I 2013 indgik Regeringen, Kommunernes Landsorganisation og Danske Regioner en aftale om en Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020. I denne strategi fremgår det at:

" Med denne fællesoffentlige strategi for digital velfærd vil regeringen, KL og Danske Regioner sætte mere fart på en omstilling, der allerede er i gang, så kerneydelserne i sundhedsvæsenet, på socialområdet og på undervisningsområdet i højere bliver digitalt understøttet. På samme måde som administrative processer i stigende grad er blevet digitaliseret, vil digitale løsninger blive et centralt element i den velfærd, der leveres til blandt andre patienterne, de ældre, borgere med funktionsnedsættelser samt til børn og unge på deres vej i uddannelsessystemet. "[1]

I 2015 udarbejdede Undervisningsministeriet en strategi for Den digitale erhvervsskole, i forlængelse af den politiske aftale, der blev indgået i 2014: Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser- EUD reformen:

"Hovedformålet med den digitale erhvervsuddannelse er at udnytte de muligheder, som digitalisering giver, for at berige og ændre undervisningsformerne til gavn for elevernes læring. Det gælder både i undervisningen på skolerne og i koblingen mellem aktiviteterne i skolen og i praktikforløbet."[2]

På alle erhvervsskoler er der en digitaliseringsproces i gang. På SOSU Nord har vi valgt, at vi i 2016 arbejder med at implementere iPads i undervisningen, da denne teknologi også anvendes i vores branchefelt, både indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Det er ikke alle SOSU Nords elever, der bliver digitaliseret i 2016, men alle de elever, der starter på en uddannelse i 2016, kommer til at anvende iPads i deres uddannelsesforløb. For elever der er startet før 2016, er der taget stilling til om deres hold skal anvende iPads i det resterende uddannelsesforløb. Se yderligere information på It's Learning.

 

[1] http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep

[2] http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Mar/150325-It-og-digitalisering-skal-styrke-erhvervsuddannelserne