• 3
  • 1
  • 2

Skolens historie

Starten

Skolen er oprettet i 1991 af Nordjyllands Amt. Baggrunden var en ny lov, som krævede, at flere forskellige uddannelser blev slået sammen i et nyt énstrenget system med færre uddannelser. Det betød, at de nye uddannelser havde et bredere indhold end hver af de tidligere uddannelser. 

De tidligere uddannelser var sygehjælper, beskæftigelsesvejleder, plejer og plejehjemsassistent. De blev erstattet af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 

Fra 1997 havde det nye system 2 hovedspor:

  • Social- og sundhedshjælper/assistent
  • Pædagogisk grunduddannelse, PGU

Man kunne enten søge direkte ind som voksen eller man kunne som ung tage et indgangsår, som senere blev afløst af grundforløbet. 

Her boede vi
Skolen lå fra starten i Vodskov i det naturskønne Hammer Bakker nordøst for Aalborg og hed Skolen i Hammer bakker.

I tidens løb er elevtallet vokset stærkt og skolen har udvidet flere gange. I 1995 oprettede vi en kursusafdeling med hovedkvarter i Hammer Bakker i eget hus, Viren 15. 

Samme år oprettedes en afdeling i Svenstrup (SOSU Nord Aalborg/Himmerland), som senere er udvidet i 2002.

I 2001 påbegyndte vi uddannelse af ambulancebehandlere i samarbejde med Falck, amterne, Center for kompetenceudvikling i Aalborg m.fl. Det betød, at vi overtog en kursusejendom i Hammer Bakker - Det Hvide hus - til formålet.

Den 1. januar 2002 åbnede skolen en afdeling i Hjørring. Nu SOSU Nord Vendsyssel.

Overgang til selveje

I forbindelse med den kommunale struktur-reform pr. 1. januar 2007 overgik skolen til at blive selvejende institution og fik ved samme lejlighed nyt navn: SOSU Nord

Skolen arbejder nu på grundlag af Lov om erhvervsuddannelser og som sådan reguleret på samme vis som øvrige erhvervsskoler.

Det betyder at det er skolens bestyrelse, der har rollen som øverste myndighed, og som indenfor lovgivningens rammer skal udvikle skolen og stå inde for at den leverer kvalitet.

De senere år

Efter at have udvidet flere gange siden 2007 og rykket ind i nye lejemål i Aalborg-området, har bestyrelsen i 2011 besluttet, at der skal bygges en ny skole i Aalborg til indvielse i 2014.

I 2010 er lejemålene i Hjørring og Frederikshavn udvidet tilsammen med ca. 80 %.  I 2011 Købte SOSU Nord skolen i Hjørring af Hjørring kommune.

Skolen er i 2012 placeret i følgende byer: Aalborg og Hjørring samt med grundforløb for unge i Frederikshavn, Hobro og Års.

Den omfattende efteruddannelsesaktivitet, som SOSU Nord laver, afvikles over hele Nordjylland, alt efter hvor behovet er, og i tæt samarbejde med arbejdsgiverne.

De primære samarbejdspartnere for SOSU Nord er kommunerne, regionen, private arbejdsgivere indenfor omsorg og pleje og det pædagogiske område. Desuden er der et tæt samarbejde med de faglige organisationer, beskæftigelsesregionen, jobcentre, produktionsskoler, VUC, øvrige erhvervsskoler samt universitetet og UCN.

For at være på forkant med den rivende udvikling indenfor velfærdsteknologi, har SOSU Nord i 2012 oprettet et center for udvikling, eksperimentering og afprøvning af ny teknologi i et samarbejde med private udviklere, universiteter, arbejdsgivere m.fl.. Her er SOSU Nord bindeled mellem udviklere, forskere, elever og brugere. Centret hedder Future Lab.