Nyheder

Se tidligere pressemeddelelser og nyheder i boksen til højre.


Nordjysk underviser modtager pris for sit arbejde med simulation

1. marts fik nordjyske Helle Thrysøe Birkkjær fra SOSU Nord overrakt førstepræmien på 10.000 kr. for årets DEP-opgave 2017. Helle fik prisen for sin opgave om simulation i undervisningen, som fremover kommer elever og undervisere på SOSU Nord til gode.

Bag overrækkelse af prisen stod Praxis og de professionshøjskoler, der udbyder Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP), og de har i år vurderet, at Helles opgave om simulation i undervisningen opfyldte kriterierne for en vindende opgave. Vinderen udvælges blandt afgangsprojekter fra alle dele af landet og prisen blev i år overrakt af Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Helle, som oprindeligt er uddannet sygeplejerske, underviser til dagligt social- og sundhedsassistentelever på SOSU Nord, hvor hun desuden er fast træner ved SKILLS. SKILLS er erhvervsskolernes store fælles Danmarksmesterskab, der afholdes årligt, og hvor også social- og sundhedsassistenteleverne deltager. Træningen og konkurrencen ved Skills er næsten 100% simulationsbaseret, og det er blandt andet herfra Helles interesse stammer: 

"Simulation som læringsmetode giver rigtig god mening i forhold til SKILLS og vores fag og målgruppernepå de forskellige uddannelser, der udbydes på SOSU Nord. Simulation er blot en af mange læringsmetoder, der benyttes af skolens undervisere", udtaler Helle Thrysøe Birkkjær, og fortsætter: "En af fordelene ved metoden er, at den giver eleverne mulighed for, at træne handling og problemløsning uden risiko for patienten. På den mådeudvikles de faglige og personlige kompetencer eleven skal bruge i sin kommende praksis som færdiguddannet".

Simulation bygger bro imellem teori og praksis

Et af omdrejningspunkterne i Helles projekt er den praksisnære undervisning, og hvordan simulation kan være med til at motivere eleverne og styrke forbindelsen imellem undervisningssituationen og den virkelighed eleverne møder i deres praktik og senere i deres arbejdsliv.

"Jeg er først og fremmest optagetafsamspillet imellem eleverne og praksis. Især synes jeg udviklingen af nye metoder, der involverer eleverne og giver dem mulighed for at præge deres egen uddannelse er spændende",udtaler Helle Thrysøe Birkkjær, og fortsætter "for mig har noget af det vigtigste undervejs været,at opgaven kan omsættes og bruges konkret bagefter".

Helt ny model for simulation i undervisning

Helle afslutter da også hele sin prisvindende opgave med at opstille en didaktisk model, der kan danne grundlag for fornyelse af undervisningspraksis i retning af simulation. Noget man er meget glade for på SOSU Nord.

"Det er enormt vigtigt at få simulation ind i undervisningen på alle niveauer og i alle uddannelser, lige fra grundforløb til hovedforløbene på bl.a. social- og sundhedsassistent- og ambulancebehandleruddannelsen. Eleverne skal have mulighed for at opøve deres kompetencer, så de er bedst muligt rustet til deres fremtidige arbejdsliv, og også får et realistisk billede af den virkelighed,de er på vej ud i," udtaler Lene Kvist, og fortsætter "Det er pågrund af dedikerede underviseresom Helle, at vi for nyligt fik titlensom nationalt Videnscenter for Velfærdsteknologi, der netop harsimulation som ét af sine fokusområder. Jeg er meget stolt". 

 

PRESSEMEDDELELSE - SOSU Nord Aalborg, 1. marts 2018


 

René Martin Larsen bliver leder af nyetableret Videnscenter for Velfærdsteknologi

René tiltræder stillingen som leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark pr. 1. marts. Hans base bliver værtsskolen SOSU Nord i Aalborg, hvor hans internationale udsyn og hans store erfaring med etablering af nye afdelinger og initiativer på uddannelsesområdet skal bidrage til at sikre et solidt fundament for Videnscentret.

Renés vision er, at videnscentret skal bidrage til at forbedre velfærden i Danmark og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø for velfærdsmedarbejderne.
"Det skal vi gøre i form af velfærdsteknologi fra ind- og udland, som kan forbedre livskvaliteten for borgeren, og som kan lette arbejdsopgaverne for velfærdsmedarbejderen", udtaler René Martin Larsen og fortsætter: "Men nøglen er kompetencerne til at få det implementeret, så de varme hænder kan bruges, hvor KUN de kan bruges." 

Ved at koble viden og kompetencer fra SOSU-skolerne og deres samarbejdspartnere skal centeret levere det bedste i form af læring, undervisning og forskning, når fremtidens velfærdsmedarbejdere uddannes.

Velfærdsteknologi og læring

"I første omgang handler det om læring fx via simulation og virtual reality. Hvordan eleverne bruger velfærdsteknologi til at lære, og hvordan de lærer at bruge velfærdsteknologierne, så de formår at bringe dem i spil, hvor det er relevant", udtaler René Martin Larsen.

En af tankerne med Videnscentret er, at eleverne fx via simulation og virtual reality kan være fysisk aktive i et læringsrum, hvor de kan øve sig på en situation, som ligner virkeligheden, men hvor der er plads til at lave fejl. På den måde forbereder de sig ved hjælp af velfærdsteknologi til praktikken i den virkelige verden. Samtidig får de også viden om de nyeste velfærdsteknologier, som efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.

Baggrund i byggebranchen en fordel

René ser det som en stor fordel, at han kommer fra en lidt anden branche.

"Med min baggrund som bygningskonstruktør bliver det tydeligt fx i arbejdet med plejehjem, hvor vigtig velfærdsteknologi er for både livskvalitet og for selve SOSU-faget. Jeg kommer med friske øjne og ser tingene fra en anden vinkel. Videnscentret har potentiale for en rigtig stor berøringsflade, og jeg ser frem til at etablere et stærkt netværk, som kan bringe videnscentret tættere på målet - både ift. kompetenceudvikling og implementering af velfærdsteknologier," slutter René Martin Larsen.

Om René

René har siden 2010 arbejdet for UCN, hvor han blandt andet har etableret og været leder for UCN Act2learn Teknologi, der rummer UCNs efter- og videreuddannelser inden for teknologiområdet. De seneste 4 år har René været udstationeret i Vietnam, hvor han har etableret og opbygget UCNs afdeling og repræsentation i forhold til transnational uddannelseseksport.

René har en Executive MBA - master i management of technology fra Aalborg Universitet og er oprindeligt uddannet bygningskonstruktør. Han er tidligere udviklingschef i Bjerg Arkitektur A/S, hvor han blandt andet har arbejdet med digitalisering, implementering og velfærdsteknologiprojekter.

René er 41 år og bosat i Hjørring sammen med sin kone Maria. Sammen har de pigerne Johanne på 6 år og Ella på 5 år.

 

PRESSEMEDDELELSE, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, 28. februar 2018