SOSU Nord nyt videnscenter for velfærdsteknologi

PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2017, SOSU Nord Aalborg

Styrelsen for undervisning og kvalitet har netop udpeget SOSU Nord som værtsskole for et nyt videnscenter for velfærdsteknologi, der skal dække Jylland og Fyn.

SOSU Nord bliver sammen med partnerskolerne SOSU FYN og Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ansvarlig for ét af i alt 10 centre, som på forskellig vis skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Aftalepartierne bag EUD-reformen har afsat i alt 133 mio. kr. til etablering og drift af videnscentrene fra 2017 - 2020.

Det nyudnævnte videnscenter skal imødekomme den stigende udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler på social- og sundhedsområdet.

"Vi har allerede mange avancerede teknologier på social- og sundhedsområdet, som kræver uddannelse og kendskab. Centeret skal bidrage til, at eleverne i højere grad bliver fortrolige med de nyeste velfærdsteknologier, inden de skal ud på arbejdsmarkedet," udtaler direktør for SOSU Nord, Lene Kvist.

Målet er klart

Via de tre fokusområder: velfærdsteknologi, simulation samt undervisningsteknologi, innovation og læring, er centerets ambition, at blive stedet, hvor elever, kursister, virksomheder, samarbejdspartnere og forskere indhenter, udveksler og udvikler ny viden.

SOSU-skolernes kerneopgave er at uddanne kompetente og kvalificerede medarbejdere - med udgangspunkt i, hvad arbejdsgivere og erhvervsliv efterspørger. Og flere velfærdsteknologiske hjælpemidler som bl.a. elektroniske simulationsdukker, robotter som sælen Paro, telemedicin samt digitalisering i hverdagen får arbejdsgiverne til at efterspørge nyuddannede, som netop har denne forståelse for og erfaring med teknologierne. 

En af de store lokale arbejdsgivere er Region Nordjylland, som har tilkendt interesse for videnscentret.

"Jeg glæder mig over, at videnscentret bliver placeret her i regionen. Jeg ser frem til, at vi i regioner og kommuner kommer til at nyde godt af, at de nyuddannede gennem videnscentret er klædt godt på til i praksis at udnytte de konkrete velfærdsteknologiske løsninger. Jeg er overbevist om, at videnscentret kommer til at præge udviklingen af velfærdsteknologi fremadrettet," siger regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman.

Videnscentret skal, udover at indsamle og formidle den nyeste viden inden for det velfærdsteknologiske område, også understøtte forskning og hjælpe med indkøb og implementering af udstyr og undervisningsforløb på de øvrige SOSU-skoler i Jylland og på Fyn.

Erfaring bag ordene

Med de tre SOSU-skoler som drivkraften for det nye videnscenter, er der bragt tre stærke spillere på banen inden for det velfærdsteknologiske område. SOSU Nord stiftede allerede i 2012 Future Lab, som er et test- og implementeringscenter for de nyeste velfærdsteknologier. SOSU Fyn har igennem en årrække opbygget erfaring med innovations- og læringsteknologi, og på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har man særligt fokus på brug af simulationsudstyr i undervisningen.

Der er allerede rigtig god opbakning fra forskellige samarbejdspartnere til det nye videnscenter for velfærdsteknologi. På nuværende tidspunkt har centeret således mere end 50 interessetilkendegivelser fra blandt andet kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

"Velfærdsteknologierne og deres anvendelse udvikler sig med stor hastighed i kommunerne og behovet for at opkvalificere og klæde vores kommende medarbejdere på til at kunne håndtere denne positive udvikling - er stor. Derfor er vi, som en af regionens store arbejdsgivere, utrolig glad for, at centret forankres i det nordjyske," udtaler direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Jan Nielsen.

 

Se også den nationale pressemeddelelse.