SOSU'er uddannes i velfærdsteknologi

En ny uddannelse i velfærdsteknologi skal få flere social- og sundhedsassistenter til at mestre de nye velfærdsteknologier, som i disse år gør deres indtog i landets plejehjem og ældreboliger. Uddannelsen, der er ny i Danmark, udbydes i Aalborg af UCN act2learn og SOSU Nord - og det første hold er allerede i fuld gang.

Sensorgulve, der kan registrere dine bevægelser, elektroniske kæledyr og toiletter med indbygget skylle- og tørrefunktion. De er her allerede, velfærdsteknologierne, men før borgerne for alvor kan få gavn af dem, skal medarbejderne vide, hvordan de fungerer.

Det er kort og godt rationalet bag den nye uddannelse "Velfærdsteknologi i praksis", der er målrettet social- og sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter. Og specielt social- og sundhedsassistenterne spiller en vigtig rolle, hvis velfærdsteknologierne skal gå deres sejrsgang:

- Der er meget opmærksomhed på, hvor vi kan bruge velfærdsteknologierne, men der har ikke været særlig stor fokus på, hvad det kræver af medarbejderne, at teknologierne kommer. Med uddannelsen får social- og sundhedsassistenterne et grundlæggende kendskab til nuværende og kommende velfærdsteknologiske muligheder og samtidig kvalificeres de til at bruge velfærdsteknologierne, så de får værdi for både borgere og medarbejdere på eksempelvis ældreområdet, forklarer Betinna Rønnest og Marianne Stage, der arbejder på henholdsvis UCN act2learn og SOSU Nord, som sammen står bag den nye uddannelse.

velfærdsteknologi

Det første hold på uddannelsen "Velfærdsteknologi i praksis" har blandt andet fået demonstreret et elektrisk vendelagen - her er det en studerende, der prøver, hvordan det virker.

Den gyldne løsning

Velfærdsteknologierne hives af mange eksperter frem som den gyldne løsning på den samfundsudfordring, der venter lige om hjørnet, hvor der bliver færre penge og hænder til at løse de samme opgaver. En af dem, der er en stærk fortaler for de nye teknologier, er Lars Nøhr, områdechef for Ældreområdet Nord i Aalborg Kommune og projektleder på Fremtidens Plejehjem i Nørresundby. Han har sendt flere af sine ansatte af sted på det første hold, der startede på uddannelsen 2. september.

For Lars Nøhr er det vigtigt, at velfærdsteknologierne bliver brugt, så både borgerne og medarbejderne får noget ud af det, og her er uddannelsen et vigtigt skridt på vejen:

- Uddannelsen vil give medarbejdere en forståelse for anvendelsen af velfærdsteknologi i ældreplejen. Ikke som et nødvendigt onde, men som noget der giver mening for den ældre og medarbejderen. Teknologierne kan hjælpe medarbejderne til at undgå de rutineprægede opgaver og give et bedre arbejdsmiljø. Teknologien kan også medvirke til, at medarbejderne finder opgaverne mere alsidige og interessante, måske endda give området et niveauløft i forhold til den almindelige betragtning af social- og sundhedsassistenternes arbejdsopgaver.

Ambassadør for velfærdsteknologierne

Lars Nøhr hæfter sig også ved, at der med velfærdsteknologien bliver mulighed for, at medarbejderne får frigjort ressourcer til opgaver, der også er behov for at løse. Det kan for eksempel være at understøtte plejehjemsbeboeres netværk med hinanden, skabe meningsfulde aktiviteter og sætte ekstra fokus på hverdagsrehabilitering, sansestimulering og gode oplevelser.

Det er en af Lars Nøhrs ansatte, Inge Pedersen, der er social- og sundhedsassistent på Lindholm Plejehjem, enig i. Hun har revet det næste år ud af kalenderen for at tage den nye uddannelse, og når hun er færdig, så håber hun blandt andet på at blive en slags ambassadør for de nye velfærdsteknologiers implementering på plejehjemmene i Aalborg-området.

Uddannelsen i velfærdsteknologi er en akademiuddannelse, dvs. en erhvervsrettet videregående uddannelse for voksne, der har en uddannelse i forvejen og sammenlagt har to års erhvervserfaring. Uddannelsen er opdelt i 6 moduler og etårig, hvis man tager uddannelsen på fuld tid. Der er også mulighed for at tage uddannelsen på deltid eller blot tage enkelte moduler.

Yderligere oplysninger:

Tekst: Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN KOMmunikation