Bestyrelse

Skolen er en selvejende institution under staten, dvs. undervisningsministeriet. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og har 8 medlemmer med stemmeret.

Bestyrelsens sammensætning pr. 08.05.2018:  

SOSU Nords bestyrelse (periode 01.05.2018-30.04.2022) 

 Udpeget af

 Bestyrelsesmedlem

 Virksomhed

Bestyrelsen (selvsupplering)

Lars Bo Breddam
E-mail: lassebreddam@gmail.com
Mobil: 7175 2780

Formand

 

FOA

Kristian Gaardsøe
E-mail: kg024@foa.dk
Mobil: 2124 4399

Næstformand

Afdelingsformand, FOA Aalborg

KKR Nordjylland

Christina Lykke Eriksen

E-mail: cher@frederikshavn.dk

Næstformand

Kommunalbestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti, Frederikshavn

Region Nordjylland

Pia Ravnsbæk Bjærge

E-mail: p.bjaerge@rn.dk

Regionsmedlem, Socialdemokratiet

Bestyrelsen (selvsupplering)

Carsten Møller Beck

E-mail: cbec-aeh@aalborg.dk 

Ældre- og Sundhedschef, Aalborg Kommune

FOA

Jette Abildgaard

E-mail: jeab@foa.dk

Afdelingsnæstformand, FOA Frederikshavn

SOSU Nords
medarbejdere

Jens Roesdahl

E-mail: jero@sosunord.dk

Underviser og personalerepræsentant

SOSU Nords
Elevråd

Øyvind Vadum

E-mail: zethhv4@gmail.com

Elevrådsrepræsentant

 

 

Uden stemmeret

Medarbejder-repræsentant
SOSU Nord

Kaj K. Birket Pedersen

E-mail: kape@sosunord.dk

Administrationsmedarbejder i informationen og personalerepræsentant

SOSU Nords Elevråd

Bente Wolf

E-mail:benty-wolf@hotmail.com

Elevrådsrepræsentant

Ledelsesrepræsentant

Lene Kvist
E-mail:lekp@sosunord.dk
Mobil: 3164 7114

Direktør SOSU Nord

Ledelsesrepræsentant

Mette Flensted Lyng
E-mail:mely@sosunord.dk
Mobil: 3164 7450

Økonomi- og ressourcechef SOSU Nord

 

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for at overvåge og varetage de gældende regler for skolens virke, skolens økonomiske grundlag, uddannelsernes indhold og skolens organisation.

Bestyrelsen fastlægger det skønnede personaleforbrug med baggrund i skolens budget og bemyndiger direktøren til at ansætte og afskedige personale.

Bestyrelsen vedtager en løn- og personalepolitik for institutionen på baggrund af en indstilling fra direktøren.