Bestyrelse

Skolen er en selvejende institution under staten, dvs. undervisningsministeriet. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og har 8 medlemmer med stemmeret.

Bestyrelsens sammensætning pr. 20.05.2016:  

SOSU Nords bestyrelse (periode 01.05.2015-30.04.2018) 

 Udpeget af

 Bestyrelsesmedlem

 Virksomhed

Bestyrelsen (selvsupplering)

Lars Bo Breddam
E-mail: lassebreddam@gmail.com
Mobil: 7175 2780

Formand

 

Region Nordjylland

Jørgen Rørbæk Henriksen
E-mail: jrhenriksen@rn.dk
Mobil: 2944 3323

Næstformand

Regionsmedlem, socialdemokraterne

FOA

Kristian Gaardsøe
E-mail: kg024@foa.dk
Mobil: 2124 4399

Næstformand

Afdelingsformand, FOA Aalborg

KKR Nordjylland

Vibeke Haaning
E-mail: vibeke.haaning@hjoerring.dk
Mobil: 4164 9600

Kommunalbestyrelsesmedlem venstre, Hjørring Kommune

Bestyrelsen (selvsupplering)

Jan Nielsen
E-mail: jani-aeh@aalborg.dk
Tlf.: 9931 5405
Mobil: 2520 5405

Direktør, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

FOA

Birger Thomsen
E-mail: bith@foa.dk
Mobil: 2764 0017

Afdelingsformand, FOA Vendsyssel

SOSU Nords
medarbejdere

Jens Roesdahl
E-mail: jero@sosunord.dk
Mobil: 2753 7142

Underviser og personalerepræsentant

SOSU Nords
Elevråd

Claus Nielsen
E-mail: cvnielsen795@gmail.com
Mobil: 5010 6504

Elevrådsrepræsentant

 

Uden stemmeret:

Medarbejder-repræsentant
SOSU Nord

Kaj K. Birket Pedersen
E-mail: kape@sosunord.dk
Mobil: 3164 7134

 Pedel- og personalerepræsentant

SOSU Nords Elevråd

Jette Keller
E-mail: jettekeller@gvdnet.dk
Mobil: 5193 4414

Elevrådsrepræsentant

Ledelsesrepræsentant

Lene Kvist
E-mail: lekp@sosunord.dk
Mobil: 3164 7114

Direktør SOSU Nord

Ledelsesrepræsentant

Mette Flensted Lyng
E-mail: mely@sosunord.dk
Mobil: 3164 7450

Økonomi- og administrationschef SOSU Nord

 

 Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for at overvåge og varetage de gældende regler for skolens virke, skolens økonomiske grundlag, uddannelsernes indhold og skolens organisation.

Bestyrelsen fastlægger det skønnede personaleforbrug med baggrund i skolens budget og bemyndiger direktøren til at ansætte og afskedige personale.

Bestyrelsen vedtager en løn- og personalepolitik for institutionen på baggrund af en indstilling fra direktøren.