Medarbejderindflydelsesorgan (MIO)

Det er de til enhver tid gældende cirkulærer om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser og Arbejdstilsynets bekendtgørelse og vejledninger, der er gældende i Medarbejderindflydelsesorganet (MIO) på SOSU Nord.

Medarbejderindflydelsesorganet er en aftale om et kombineret samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg med henblik på at opnå de evidensbaserede effekter, såsom:

  • Mere professionelt arbejdsmiljøarbejde, hvor der kommer mere nuance i diskussionerne, fordi snitfladerne mellem de to udvalg er bragt sammen
  • Højere kvalitet fordi sammenlægningen styrker dialogen på møderne og bringer mere refleksion omkring bordet. Arbejdsmiljøarbejdet bliver tænkt ind i en sammenhæng med øvrige forhold på arbejdspladsen.
  • Større effektivitet, hvor sagsbehandlingen og beslutningsprocessen omkring gennemførelse af fx APV og trivselsmålinger foregår væsentlig hurtigere.

Formål

Arbejdet i MIO skal involvere medarbejderne i arbejdet med SOSU Nords mål og strategier. Det skal også skabe lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens mål og strategier gennem:

  • Kompetenceudvikling 
  • Godt arbejdsmiljø  
  • De bedst mulige arbejdsvilkår

MIO er et dialogforum, hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen har ansvaret for, at arbejdspladsen udvikler sig og lever op til omgivelsernes krav og forventninger. Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre arbejdspladsens mål og strategier ud i livet.

Formålet med Medarbejderindflydelsesorganet er således at fremme et konstruktivt samarbejde baseret på tillid og dialog. Aftalen fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Aftalen skal skabe det bedst mulige afsæt for, at MIO med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, behov og vilkår beskæftiger sig med det, der er relevant for SOSU Nord og dens fremtid. 

 

A-siden Repræsenterer
Lene Kvist (LEKP) formand Ledelsen
Jan Kempf Bertelsen (KABE) Ledelsen
Mette Flensted Lyng Ledelsen
Lars Riis Ledelsen
Mette Vestergård (MEVE) Ledelsen

Suppleant for ledelsen:

1. suppleant: Jeanette S. Lützhøft
2. suppleant: Maybritt Skak Pedersen 

 

B-siden  Repræsenterer 
Mette Cassøe (MECA) næstformand TR, Dansk sygeplejeråd
Bente Mehdianfar  (BEME) TR, Danmarks Lærerfor.

Ulla-Britt Dalgaard (ULDA)

TR, Samarbejdsklubben for Dansk Socialrådgiverfor., Socialpæd. Landsforbund

Anne-Mette Nielsen (ANNE)

TR, AC/Bibliotekarforbundet

Tina Bang Frandsen (TIFR) TR, HK

Ingrid Møller Jensen (INJE)

AMR, Aalborg

Laila Gjøderum Nielsen (LANI)

TR, Kost og Ernæringsforbundet

Thomas Hørdum (THOM)

AMR, Hjørring

Jens Roesdahl (JERO)

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Suppleant for medarbejdersiden:

Lili Heegaard

Suppleant for AMR:

AMR, Aalborg Charlotte Uno Bisgaard (CUBI)
AMR, Hjørring Trine Strandridder (TRPE)

Sekretær:

Lise-Lotte Tandrup Ruprecht (LIRU)