Tillidsrepræsentation

Arbejdsopgaver

Den fornemste opgave for tillidsrepræsentanterne på SOSU Nord er at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser, men også at være samarbejdspartnere for skolens ledelse. Der er en fælles interesse for alle i, at skolen og dens medarbejdere hele tiden udvikler sig for at leve op til de krav, udviklingen stiller. 

Det er derfor tillidsrepræsentanterne, som:

  • forhandler løn og tillæg ved nyansættelser 
  • forhandler lønaftaler (forhåndsaftaler) og tillæg ved de årlige lønforhandlinger 
  • giver råd og vejledning til de ansatte
  • går ind i løsningen af personsager og er medlemmernes "forsvarsadvokat", hvis der er samarbejdsproblemer eller advarsel eller afsked kommer på tale

Tillidsrepræsentanterne er medlem af skolens samarbejdsudvalg og er der med til at aftale generelle retningslinier for skolen. Tillidsrepræsentanterne medvirker, når der sker omstruktureringer på arbejdspladsen, når opgaver bliver udliciteret eller når nedskæringer medfører, at kolleger må afskediges.

Tillidsrepræsentanterne igangsætter og koordinerer den faglige aktivitet på skolen og skaber interesse om faglige spørgsmål og er samtidig ansvarlige for informationsformidling og kontakt mellem de respektive fagforeninger og skolen.

Derudover er det tillidsmandens pligt at modvirke overenskomststridige handlinger på arbejdspladsen og medvirke til at opretholde rolige forhold på skolen.

SOSU Nord har følgende tillidsrepræsentanter (gældende fra 01.08.2019): 

Repræsentant for

Navn

Suppleant

Samarbejdsklubben

**Sara Sejerskilde Andersen

E-mail: sasa@sosunord.dk

Esben Suurballe Christensen

E-mail: essu@sosunord.dk 

Dansk Sygeplejeråd

*Mette Cassøe

E-mail: meca@sosunord.dk

Birgitte Rysgaard

E-mail: birl@sosunord.dk

Forbundet Kultur og Information

*Anne-Mette Nielsen

E-mail: anne@sosunord.dk

 

Danmarks Lærerforening

*Magne Dreyer

E-mail: madr@sosunord.dk 

Marianne Bay

E-nmail: maoes@sosunord.dk 

HK

*Ann Juelsgaard

E-mail: anjs@sosunord.dk 

Ryan Bo Nielsen

E-mail: ryni@sosunord.dk

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Kost & Ernæringsforbundet

*Laila Gjøderum Nielsen

E-mail: lani@sosunord.dk

 

Specialarbejdere m.fl.

Erik Bertelsen

E-mail: erbe@sosunord.dk

 

*repræsentant i MIO

**stedfortræder i MIO-sammenhæng