Påtænkte indkøb til Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest

indkoeb

 

Her finder du annonceringer af påtænkte indkøb til videnscentret - i boksene til venstre på siden.

I annonceringerne vil det fremgå, hvilke krav Videnscentret stiller til en aftale om køb af produkter.

Der er beskrivelser af produkttype og kravspecifikationer.