Udvikling og projekter

Nytænkning er en naturlig del af hverdagen hos SOSU Nord.

Vi brænder for vores fag og vi vil være med til at sætte dagsordenen. Derfor har vi til stadighed gang i forskellige udviklingsprojekter - dem kan du læse mere om på siderne herunder.

Som én af landets største og meget ambitiøse social- og sunhedsskoler føler vi et ansvar for at være en aktiv medspiller i udviklingen af uddannelser og i udviklingen af velfærdssektoren generelt - i tæt samspil med alle aktører omkring arbejdsmarked og uddannelser.

Derfor har vi altid gang i mange forskellige udviklingsprojekter, for på denne måde at udfordre os selv og vores elever til at tænke og handle på nye måder. Resultatet er uddannelser, som er klædt på til de krav, som arbejdsmarkedet stiller.