To nye SOSU-uddannelser fra januar 2017

Social og sundhedsassistentuddannelsen

Ny uddannelsesordning gældende fra 1. januar 2017

  • Der er nye regler for gennemførelse af praktikuddannelsen
  • Der er udviklet nye praktikmål, der modsvarer de nye kompetencemål til uddannelsen
  • Der er udviklet nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
  • Der er udviklet nye valgfri uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
  • Der er indført mulighed for generhvervelse af førstehjælpsbevis
  • Der er nye bestemmelser for hvilke fag, der skal afprøves

Læs mere her 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Ny uddannelsesordning gældende fra 1. januar 2017

  • Der er udviklet nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
  • Der er udviklet nye valgfri uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
  • Der er indføjet mulighed for generhvervelse af Førstehjælpsbevis
  • Praktikmålene er tilpasset de reviderede kompetencemål for uddannelsen

Læs mere her