Plan for uddannelsen

Praktikstedet er forpligtet til at fastsætte en plan for praktikuddannelsen under hensyn til  virksomhedens art,  jf.  BEK  nr 286 af  18/04/2018

Planen skal ikke godkendes af skolen, men vi er meget gerne behjælpelige med opgaven. I skal blot rette henvendelse til praktikpladskonsulent Jytte Solhøj eller Birgitte Klemm Hansen

Forslag til skabelon og indhold findes til højre på siden i boksen om Planer for uddannelsen.