Uddannelse til praktikvejleder

Praktikvejleder, PA og SOSU elever, basismodul - 11 dages varighed

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udvikling af erhverfsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogisk assistenter, social- og sundhedshjælere eller social- og sundhedsassistenter.

Praktikvejleder, PA og SOSU elever, overbygning - 12 dages varighed

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter

Praktikvejleder, PA og SOSU elever, ajourføring - 3 dages varighed

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen

Du kan se aktuelt udbud og tilmelde dig AMU-uddannelserne på www.sosunord.dk under Kurser.