SOSU Nord - en røgfri skole

Røgfri skole

 

SOSU Nord er fra 1. august en røgfri skole og arbejdsplads

SOSU Nord bliver en røgfri skole- og arbejdsplads og det betyder at hverken elever, ansatte eller gæster på SOSU Nord må ryge, snuse eller dampe i skole- og arbejdstiden - hverken på eller uden for SOSU Nords område. 

 

Hvorfor røgfri skole- og arbejdstid?

SOSU Nord indfører røgfri skole- og arbejdstid, fordi:

  1. Vi har et særligt ansvar for at hjælpe vores elever med gode vaner for deres sundhed

  2. Vores ansatte skal fremstå som gode rollemodeller

  3. Vi vil sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere

  4. Flere kommuner har allerede indført røgfrie arbejdspladser - og flere kommuner kommer løbende til. Med røgfri skoletid bliver det nemmere at skulle omstille sig til at skulle ud i praktik eller starte på en arbejdsplads

  5. Vi støtter den nationale målsætning om at få den første røgfrie generation i 2030 - og røgfri skoletid er en del af denne målsætning


 

SOSU Nords værdier i arbejdet med røgfri skole- og arbejdstid

Professionalisme

SOSU Nord er en røgfri skole og arbejdsplads. Vi uddanner elever til at arbejde med mennesker, sundhed, omsorg og pædagogik. Ledelse og ansatte på SOSU Nord er enige om, at vi anser rygning for at være en af de største trusler for den almene sundhedstilstand hos danskerne, og vi ønsker at vores elever og ansatte er rollemodeller i forhold til sundhedsfremme og sund livsstil. 

Anerkendelse

At skabe gode vaner for et sundt liv uden røg kan være svært, og nogle har brug for hjælp til det. Derfor understøtter SOSU Nord elever og ansatte med at blive røgfrie ved at skolens røgfriskole-vejleder er opsøgende og tilbyder rygestopvejledning i samarbejde med med kommunale rygestopkonsulenter. 

Initiativ

SOSU Nord er opsøgende i forhold til håndhævelsen af politikken for røgfri skole og påser, at politikken efterleves i lighed med skolens øvrige ordensregler. Overtrædelse af rygeforbuddet i skole- og arbejdstiden kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet og for elevens uddannelsesforløb.

 

Hjælp til røgfri skoletid og retningslinier

Hvis du allerede er ryger og elev på SOSU Nord, tilbyder vi hjælp til rygestop. Du kan få støtte og vejledning til at overholde røgfri skoletid fra vores røgfriskole-vejleder, også selvom du ikke ønsker at stoppe helt med at ryge.

Vores vejleder kan sammen med skolens elevråd også komme med forslag til sundere og sjove aktiviteter, du kan lave i dine pauser. 

Kontakt vores røgfriskole-vejleder NAVN på rogfriskole@sosunord.dk.

 

Røgfri skoletid er en del af SOSU Nords ordensregler og det vil have konsekvenser for både elever og ansatte, hvis skolens røgfri skoletid-politik overtrædes.

Retninglinier for elever på SOSU Nord

Retningslinier for kursister på SOSU Nord og KURSUS Nord

Retningslinier for gæster, levernadører m.v. på SOSU Nord

 

 

Ofte stillede spørgsmål ift. røgfri skoledag:

Er der et område på SOSU Nord, hvor jeg godt må ryge - fx. et rygeskur?

Nej, med røgfri skole- og arbejdstid er det ikke tilladt at ryge i det tidsrum, du er i skole eller på arbejde - hverken inden for eller uden for SOSU Nord.

Må jeg ryge, hvis jeg går væk fra SOSU Nords område?

Nej, med røgfri skole- og arbejdstid er det ikke tilladt at ryge i det tidsrum, du er i skole eller på arbejde - heller ikke selvom, du går væk fra SOSU Nords område.

Må jeg ryge e-cigaretter eller tage snus?

Nej, e-cigaretter, snus og andre former for tobak ligestilles med almindelige cigaretter, og må derfor ikke indtages i skole- og arbejdstiden.

Tilbyder SOSU Nord rygestopskurser eller anden hjælp til rygestop?

Ja. SOSU Nord har en røgfriskoletid-vejleder, som du kan søge hjælp og vejledning om rygestop ved.

Vejlederen kan også guide dig videre til din bopælskommunes rygestopskurser.

Kontakt NAVN, der er røgfriskoletid-vejleder på SOSU Nord på røgfriskoletid@sosunord.dk, hvis du ønsker hjælp og vejledning til at komme igennem røgfri skoletid eller hvis du ønsker et fuldt rygestop.

Hvad skal jeg lave i mine pauser, når jeg ikke må ryge mere?

I pauserne er det vigtigt, at du holder dig aktiveret og får tankerne væk fra cigaretterne, så du kommer godt igennem pauserne.

Derfor vil SOSU Nords røgfriskole-vejleder sammen med skolens elevråd igangsætte en række pauseaktiviteter, som du kan deltage i.

Har du nogle gode forslag til sjove aktiviteter, vi kan lave i pauserne, så send dem endelig til vores røgfriskole-vejleder.

Skriv til vores røgfriskole-vejleder, NAVN, på rogfriskole@sosunord.dk.

Jeg er i gang med mit hovedforløb og er ansat et sted, der ikke har forbud mod rygning i arbejdstiden. Må jeg så stadig ikke ryge, når jeg er på skoleforløb?

Nej. Når du er i gang med et skoleforløb på SOSU Nord, skal du følge skolens ordensregler. Og heri står der, at det ikke er tilladt at ryge i skoletiden - heller ikke uden for skolens område.

Kan SOSU Nord virkelig bestemme, om jeg må ryge i skoletiden - også selvom jeg gør det uden for skolens område?

Ja. Den nye handleplan mod børn og unges rygning, er en aftale mellem en række af folketingets partier.

Som en del af handleplanen er røgfri skoletid, også uden for skolens område, og alle  ungdomsuddannelser, der optager børn og unge under 18 år, skal have røgfri skoletid senest i sommeren 2021. 

 

Læs handleplanen mod børn og unges rygning