At gå på SOSU Nord

At være Social- og Sundhedshjælper elev på SOSU Nord 

Louise Stønbach, 24 år  

Omgivelserne er fantastiske og jeg er kommet i en rigtig god klasse rent socialt. Vi erLouiseSSH meget spredt aldersmæssigt, så vi laver ikke så meget sammen efter skole. Der er en del som har familier de skal hjem til. Men i skolen og i klassen har vi det rigtig godt sammen, så det gør ikke noget, og alle er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Der er også rigtig mange tilbud på skolen, som f.eks. hvis man er ordblind eller lignende, så er der hjælp at hente. De første 14 dage er sådan nogle intro-uger hvor vi skal rystes sammen igennem en masse aktiviteter. Det kan godt blive lidt klappe-kage-agtigt til sidst, men det har altså også givet et rigtig godt sammenhold i klassen.    

Morten Adamzig, 35 år

Klassen fungerer rigtig godt sammen. Vi har et kanon godt sammenhold og en godMortenAdamzigSSH forståelse for hinanden. De der er lidt yngre går i byen, og vi der har familie snakker rigtig godt sammen, det er jo også et fællesskab. Der er plads til os alle sammen på den måde. Det er meget anderledes end folkeskolen, fordi alle har det samme mål, når de starter her. Alle vil have det bedste ud af det, og vi har selv ansvar for vores uddannelse. Samtidig er der rigtig meget gruppearbejde frem for gammeldags tavleundervisning, hvor lærerne bare står og taler og taler. Her får vi frihed til selv at opsøge viden, og til at diskutere og udveksle erfaringer i grupperne.     

At være Social- og Sundhedsassistent elev på SOSU Nord

Rune Jensen, 26 år 

Vi har et rigtig godt klassemiljø, med mange forskellige mennesker, og man kan mærkeRuneJensenSSA at folk har valgt faget og gerne vil det. Underviserne er også rigtig gode til at støtte op om den enkelte, og spørge til hvordan det går. Det at starte i en ny klasse eller bare at starte i skole igen, kan være ret grænseoverskridende ellers. Vi har en ret stor aldersmæssig spredning i klassen, og det er faktisk rigtig godt, fordi vi så kan bidrage forskelligt alle sammen. De unge kan nogle gange komme med nye tilgange til ting og de ældre har en masse erfaring at give af. Samtidig er det ikke kun tavleundervisning vi har. Underviserne er rigtig gode til at finde på nye måder at skabe læring på. Selvom det måske virker lidt underligt i starten, så kan det, at bruge kroppen når man lære noget nyt, faktisk være rigtig fint.

Maria Jensen, 27 år

Det er rigtig godt med gruppearbejdet. Vi arbejder næsten kun i grupper, og det giver etMariaSSA rigtig godt flow og giver plads til nogle gode diskussioner også. Vores klasse har et rigtig godt fællesskab, og vi mødes også på tværs af klasserne. Nogle gange arrangerer vi byture efter skole, hvor vi  går ud og spiser eller går i byen. Det er rigtig godt på den måde.

 

Camilla Niebuhr, 27 år

Jeg var først i afdelingen i Svenstrup og nu er jeg på afdelingen   i Vodskov. Det er stortCamillaSSA set det samme, de gør tingene meget ens. Der er rigtig meget fokus på de forskellige læringsstile. F.eks. er der rigtig meget gruppearbejde, med mange forskellige måder at fremlægge på, som passer på forskellige læringsstile. Skolen har jo regler om rygning og sundhed og sådan noget, og det synes jeg er rigtig fint. Det giver ligesom et lille spark bagi, og hvis vi ikke skulle være lidt sunde, på en sundhedsskole, hvem skulle så?   Da jeg kom i praktik på sygehuset var det jo helt forbudt at ryge, så jeg er faktisk holdt helt op efter at jeg startede på skolen, så det er jo rigtig godt. 
 

At være Pædagogisk assistent elev på SOSU Nord

 

Sofie Døssing, 19 år Sofie PAU

Uden at lyde helt kliché: det er fantastisk - jeg har aldrig rigtig kunnet lide at gå i skole og nu er jeg kommet i rigtig god klasse og får endda rigtig gode karaktere. Det er bare fantastisk at have fundet noget man har det godt i og nogle man har det godt med. Vi er rigtig mange forskellige mennesker i klassen og forskellige aldersgrupper og det virker rigtig godt faktisk. Vi går i spænd alle sammen.

Vi har fredagscafeer med musiske indslag fra skolens band, og forskellige grupper viser hvad de har arbejdet med i timerne - dukketeater for eksempel. Vi skåler og synger sammen og hygger os. Med min egen klasse laver vi også alt muligt - tager ud at spise og bowler og den slags. Det er vigtigt at sige at det her er meget mere end en faglig viden og teori, det er også en stor personlig udvikling og uddannelse.