• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Bibliotek

Udlånstid
Bøger - 1 måned
Film - 14 dage

 På skolens biblioteker kan du låne bøger, film, tv-udsendelser, artikler og mange andre ting, der er relevant i din uddannelse.

Du kan også få hjælp og vejledning til informationssøgning på internettet, samt andre it-opgaver.

På biblioteket er der mulighed for at lave gruppearbejde eller arbejde selvstændigt. 

Der er også mulighed for at slappe af i pauserne f.eks. med at spille et af bibliotekets spil.