Elevråd

Elevraad

På SOSU Nord er der et elevråd på skolen i Aalborg og et elevsamråd på skolen i Hjørring. Her på siderne kan du læse om de to råd, finde kontaktoplysninger mv.

I elevrådene bliver der debatteret vigtige emner, som har betydning for livet på skolen f.eks. læringsmiljø, rengøring, fredagscafe osv.

Elevrådene sørger for at eleverne har en samlet stemme på skolen.

Læs mere om elevrådet i Aalborg eller kontakt Annemette Kusk på tlf. 31 64 72 48 eller anpe@sosunord.dk.

Læs mere om elevsamrådet i Hjørring eller kontakt Camilla Boelsmand på tlf. 41 55 01 38 eller cabo@sosunord.dk