Elevrådet i Aalborg

Bliv en del af elevrådet i Aalborg, og få medindflydelse på din og dine kammeraters hverdag på skolen

Sådan arbejder vi

Skolen og elevrådet På Sporet i Aalborg har valgt at arbejde projektorienteret. Det vil sige, at man arbejder med forskellige temaer/områder i grupper om fx det sociale liv, kantinen, rengøring, fredagscafe og så videre.

I elevrådet i Aalborg sidder repræsentanter for holdene på skolen og skolens elevrådgivere.

Elevrådet fungerer som talerør for eleverne i forhold til skolens ledelse.

Møderne

Elevrådet mødes den anden mandag hver måned kl. 10.00 - 12.00. Man får ikke fravær for at deltage i elevrådsmøder.

Mens man er i praktik, kan man bede om fri for at tage til elevrådsmøderne i arbejdstiden, man kan få en erklæring fra skolen, og skolen dækker transportudgifter.

Inden elevrådsmøderne snakker repræsentanterne med deres holdkammerater - er der nogle ting, der skal tages op på dagens møde? 

Elever med indflydelse

Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse med to repræsentanter. Én med stemmeret og en uden stemmeret.

Sådan bliver du medlem af elevrådet

Hver hold på skolen skal vælge en repræsentant og en suppleant til elevrådet i starten af deres uddannelse, og give besked om de valgte til skolens elevrådgivere.