Elevsamrådet i Hjørring

Bliv en del af elevsamrådet i Hjørring, og få medindflydelse på din og dine kammeraters hverdag på skolen

Sådan arbejder vi

Skolen og elevsamrådet på SOSU Vendsyssel i Hjørring har valgt at arbejde på tværs af uddannelserne og skolens elever. 

Det vil sige, at man drøfter forskellige temaer/områder om fx det sociale liv, kantinen, rengøring, fredagscafé og så videre. 

I elevsamrådet sidder repræsentanter for holdene på skolen, skolens elevrådgivere og medarbejdere fra skolens serviceteam.

Elevsamrådet fungerer som talerør for eleverne i forhold til skolens ledelse. Desuden høres rådet, når eksterne og interne instanser ønsker at høre elevernes mening om diverse ting.

Møderne

Elevrådet mødes 10 gange om året mandage fra kl. 13 - 15 (i forlængelse af skoledagen), for at bidrage med ideer og initiativer, der skal fremme elevernes læring, elevernes arbejdsmiljø/studiemiljø og skolens udvikling. 

Mens man er i praktik, kan man bede om fri for at tage til elevsamrådsmøderne i arbejdstiden, man kan få en erklæring fra skolen, og skolen dækker transportudgifter.

Inden elevrådsmøderne snakker repræsentanterne med deres holdkammerater - er der nogle ting, der skal tages op på dagens møde? 

Elever med indflydelse

Elevsamrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse med to repræsentanter. Én med stemmeret og en uden stemmeret.

Sådan bliver du medlem af elevrådet

Hver hold på skolen skal vælge en repræsentant og en suppleant til elevsamrådet i starten af deres uddannelse, og give besked om de valgte til skolens elevrådgivere.

 

 Elevsamrådet har blandt andet været med til at:

  • starte fredagscafé
  • åbne Snoezel for eleverne en gang om ugen
  • sætte fokus på læringsmiljøet
  • udvikle lektiecafé
  • sørge for indkøb af skabe   
  • deltage i arrangementer på tværs