Læsevejledning og SPS

Læsevejledning - SPS

SOSU Nord har flere læsevejledere, som kan hjælpe dig med:

  • At søge SPS-timer, kompenserende IT og lignende
  • At søge eksamensdispensationer
  • At få struktur og overblik i forbindelse med re-eksamen
  • FVU læsning og matematik på hovedforløbet (se under fanen forberedende voksenundervisning)

SPS

Du kan få SpecialPædagogisk Støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få støtte til:

1. It
2. Studiestøttetimer
3. Møbler 

Læs mere her: www.spsu.dk

Hvordan gør du?
Du kan søge om SPS på skolen ved at henvende dig til læsevejlederen. Gør det allerede, når du er optaget på uddannelsen.