Læsevejledning og SPS

Læsevejledning - SPS

SOSU Nord har flere læsevejledere, som kan hjælpe dig med: 

  • At læse på forskellige måder
  • At forstå og huske fagtekster
  • At bruge lyd til oplæsning
  • At udarbejde planer for dine skriftlige opgaver
  • At skrive danskopgaver, rapporter, praktikopgaver m.m.
  • At forbedre dit skriftsprog
  • At lære at bruge digitale hjælpemidler
  • At forbedre din mundtlige formulering
  • Eksamensdispensation

SPS

Du kan få SpecialPædagogisk Støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få støtte til:

1. It
2. Studiestøttetimer
3. Møbler 

Læs mere her: www.spsu.dk

Hvordan gør du?
Du kan søge om SPS på skolen ved at henvende dig til læsevejlederen. Gør det allerede, når du er optaget på uddannelsen.