Spørgsmål og svar

SOSU Nord holder vejledningsmøder hver måned om Grundforløb 1, Grundforløb 2, uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, uddannelsen til Social- og sundhedsassistent og uddannelsen til Pædagogisk assistent.

Her kan du blandt andet få svar på nogle af disse ting om:

Uddannelse

 • Spørgsmål omkring ansøgning om optagelse på skolens uddannelser
 • Muligheder for efteruddannelse, opkvalificering eller deltagelse i kurser
 • Indholdet i uddannelserne samt uddannelsernes praktikmuligheder
 • Afklaring i forhold til spørgsmål om SU, GVU og VEU
 • Være behjælpelig med godskrivningsplanlægning efter uddannelsesstart

Samarbejde og information

 • Deltagelse i messer, åbent hus og diverse informationsmøder for jobcentre, VEU-centre, UU-centre mv.
 • Vejledningsmøder på skolens afdelinger
 • Praktikvejledning
 • Opsøge nye potentielle virksomheder mhp. oprettelse af praktikplads
 • Give nye praktiksteder vejledning om proceduren for godkendelse samt bistå med hjælp i ansøgningen
 • Samarbejde med nye praktiksteder omkring orientering om hvad en elev skal lære, hvilke krav der er til vejleder, hvordan uddannelsen er skruet sammen, hjælperedskaber til praktikvejlederen mv.
 • Planlægge fordelingen af praktikpladser på SSA-uddannelsen

International vejledning

 • Spørgsmål vedrørende muligheden for praktik i udlandet
 • Arrangere studiebesøg for udenlandske gæster
 • Arrangere studieture for skolens ansatte

 

Tilmeld dig næste vejledningsmøde her