Alt det praktiske

Fra tanke til handling

På SOSU Nord har vi mange dygtige elever inden for det sundhedsfaglige område og det pædagogiske område. Det er afgørende for deres uddannelse, at de finder en elevplads i erhvervslivet, hvor de kan gennemføre den sidste del af erhvervsuddannelsen, også kaldet hovedforløbet, som er en kombination mellem teori med praksis. Vi vil derfor gøre det så nemt og overskueligt som muligt for arbejdsgivere at ansætte en af vores elever.

Får du ikke fyldestgørende svar på dine spørgsmål her på SOSU Nords hjemmeside, er du altid velkommen til at kontakte SOSU Nords Praktikplads- og Udviklingskonsulent via boksen her på siden.

Godkendelse som uddannelsessted

En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted for elever inden for en given uddannelse

I bliver godkendt ved, at I udfylder ansøgningsskemaet som I finder her: http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU/Om-praktiksteder/Ansoegning-om-godkendelse

Skemaet udfyldes og sendes i underskrevet stand til fevu@sevu.dk

I kan altid få vejledning fra SOSU Nords Praktik- og Udviklingskonsulent i forbindelse med ansøgningsskemaet.

Uddannelsesaftalens varighed

Den typiske aftale mellem virksomhed og elev er for hele uddannelsesforløbet

Der er dog mulighed for at lave korte uddannelsesaftaler, eller kombinationsaftaler hvor fx 2 virksomheder hver især ansætter eleven for minimum en skoleperiode og en praktikperiode.

Er du som arbejdsgiver i tvivl om varigheden for netop din elevansættelse, så kontakt SOSU Nords Praktikpladskonsulenter.

Uddannelsesaftale

Når virksomhed og elev er blevet enige om at indgå samarbejde, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale. Som sendes til SOSU Nord på sosunord@sosunord.dk

Uddannelsesaftale-formularen finder I her

Plan for uddannelsen

God uddannelse kræver planlægning

Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav, og virksomheden får gavn af en veluddannet elev. Virksomheden skal derfor lægge en praktikplan. Planen skal sikre, at oplæringen tilrettelægges bedst muligt. Den bør indeholde:

  • Hvem har det overordnede ansvar for uddannelsen (uddannelsesansvarlig)
  • Hvem har ansvaret for den praktiske oplæring i de enkelte perioder (oplæringsansvarlig)
  • Hvordan er praktikforløbet tilrettelagt
  • Tidspunkter for planlagte evalueringssamtaler - mindst 3

Praktikplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer, at eleven når de mål, der er med uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skole og praktik. Du finder en vejledning til plan for uddannelsen her.