Kom godt i gang - Vi hjælper jer hele vejen!

Hos SOSU Nord vil vi meget gerne i dialog med dig og din virksomhed, for at hjælpe jer på rette vej til ansættelse af værdifulde elever og fremtidige medarbejdere.

Går I som virksomhed og overvejer at ansætte en eller flere elever?

Ved kontakt til SOSU Nords Praktikplads- og Udviklingskonsulent kan I forvente professionel rådgivning omkring fordele, økonomiske aspekter, processen for elevansættelser, voksenelever, elevernes kompetencer og adgangskrav, eller hvad I end måtte have behov for at vide mere om, inden I træffer den endelige beslutning om elevansættelse.

Godkendelse af virksomheden

Vi hjælper med...

En af vores kompetencer er at klarlægge proceduren for godkendelse og vejlede i udfyldelse af ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal I sende til Det Faglige udvalg/PASS på adressen fevu@sevu.dk

Indgåelse af uddannelsesaftale, plan for uddannelsen og skoleperioder

Når I har valgt jeres kommende elev, er næste skridt indgåelse af uddannelsesaftale

Uddannelsesaftaleformular og vejledning findes her.

Det afgørende for, at begge parter (elev og arbejdsgiver) oplever elevansættelsen som et succesfuldt forløb er, at der er udarbejdet en praktikplan for elevtiden, og at arbejdsgiver kender sit ansvar i rollen som oplæringsansvarlig.

SOSU Nord tilbyder support til udarbejdelsen af plan for uddannelsen. Desuden afholder SOSU Nord en gang om året træf for jeres praktikvejledere.

Det er skolens ansvar at sikre, at elev og virksomhed kender datoer for skoleperioderne. Når eleven tilknyttes SOSU Nord, vil I hurtigst muligt kende elevens skoleperioder rettidigt i forhold til jeres planlægning.

Løbende dialog og sparring

Vores erfaring viser, at der kan være behov for løbende sparring efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. Det kan være i forbindelse med udfordringer i ansættelsesforholdet, tilretninger i forhold til skole eller praktikplan - her er vi også klar med en hjælpende hånd og en altid løsningsorienteret tilgang.

SOSU Nord udbyder også en række kurser, der henvender sig til praktikvejledere, som har at gøre med elevuddannelsen, og som en del af jobbet har til opgave at støtte eleverne i deres oplæring. Se kurserne her.

Som praktikvejleder kan du også tage modul 5 af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Se mere her    

Annoncering og formidling

Vi kan tilbyde jer en mulighed for at eksponere jeres elevannonce omkostningsfrit. I skal blot trykke her https://praktikservice.dk/s/sosunord/arbejdsgiver/indryk