Ny mesterlære

1J7A4108

HÅNDPLUK DIN EGEN ELEV
OG START UDDANNELSEN OP, NÅR DET PASSER JER!

Ny mesterlære er relevant for dig, som gerne vil oplære din elev fra begyndelsen!

Ny Mesterlære er en fleksibel og praktisk måde, at tage grundforløb 2 SOSU på, hvor en del af de teoretiske fag eleven skal have, flyttes ud i praksis og bliver til mesterlære.

Det betyder, at du har eleven ude på praktikstedet det meste af tiden.

Hvem er det for?

Ny mesterlære er især velegnet til den praktisk orienterede elev, men også til en elev
med ufaglært baggrund eller erfaring fra branchen.

Ny mesterlære er altså relevant for dig som arbejdsgiver, hvis du fx. ønsker at tilbyde en ufaglært afløser at komme i gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper.

Hvornår og hvor længe?

Grundforløb 2 i Ny mesterlære varer imellem 20-40 uger - og afsluttes med en praktisk
prøve på praktikstedet, hvorefter eleven starter på hovedforløbet.

I kan starte uddannelsen op lige når du og eleven ønsker det, og elevens 3 mdrs. prøvetid starter med det samme.

Hvad med økonomien?

Eleven modtager løn under hele sin uddannelse.

I skoleperioder, kan du som arbejdsgiver søge om AUB-refusion efter gældende regler.

Hvis din elev er over 25 år, kan du som arbejdsgiver få tilskud, hvis eleven opfylder
kravene for voksenlærlinge.

Skal jeg have en særlig godkendelse?

Hvis du er godkendt, som praktiksted for Social- og sundhedselever, kræves der ingen
yderligere godkendelser.

Hvis du ikke er godkendt som praktiksted for social- og sundhedselever, men gerne vil
oplære en elev fx efter Ny Mesterlære, så kontakt os allerede i dag, så hjælper vi dig videre.

Hvordan kommer jeg i gang?

Er du allerede godkendt, som praktiksted og kender du én, som du gerne vil hjælpe i gang med uddannelse hurtigst muligt?

Eller er du nysgerrig efter at høre mere om Ny Mesterlære?

Så kontakt os allerede i dag. Vi hjælper dig igennem processen fra start til slut.

Praktikvejlederuddannelse for mester

Når du tager en elev i mesterlære starter I sammen, og med et andet udgangspunkt, end hvis eleven kom med et grundforløb. 

Med en fem-dages AMU-uddannelse får du redskaberne til, at omsætte de teoretiske uddannelsesmål til praksislæring, på en måde der sikre at I kommer godt omrking alt det eleven skal opnå i sin elevtid. 

DET LÆRER DU

  • At planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger
  • At støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling
  • At planlægge din vejledning udfra elevens ressourcer 
  • At tage højde for elevens faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.

 

HVORNÅR OG HVOR LÆNGE?

Uddannelsen varer fem dage og afsluttes med en prøve.  Du kan se næste afholdelse lige her Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Særlig indsats

HVAD KOSTER DET?

Uddannelsen er gratis hvis du er i  AMU-målgruppen  (højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse). 

Du kan desuden søge VEU-refusion svarende til 881 kr. pr. uddannelsesdag (2020 takster).

KONTAKT OS 

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til praktikvejleder for elever i Ny Mesterlære, eller du er helt klar til at melde dig til, så kontakt os lige her:

KURSUS Nord
Uddannelses- og salgskonsulent
Lona Bach
loba@sosunord.dk
31647276

 
Kontakt os allerede i dag. Vi hjælper dig igennem processen fra start til slut.


Praktikpladskonsulent
Birgitte Klemm Hansen
biha@sosunord.dk
31 64 72 03

Praktikpladskonsulent
Mads Laier
mads@sosunord.dk
41 55 01 48