Akademiuddannelser

Akademiuddannelser


Akademiuddannelse

Bemærk: Gratis videreuddannelse til ufaglærte og faglærte

De næste fire år bliver det som ufaglært eller faglært muligt at få dækket udgifter til videreuddannelsen i form af akademi- eller diplommoduler på op til 10.000 kr. pr. kalenderår. Læs mere om gratis videreuddannelse til ufaglærte og faglærte her

Om akademiuddannelser

Akademiuddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser for voksne, der har en uddannelse i forvejen og sammenlagt har to års erhvervserfaring.
Akademiuddannelserne udbydes som åbne uddannelser og betegnes ofte formelt som videregående voksenuddannelser - VVU.

Akademiuddannelserne tilrettelægges som deltidsundervisningen eller fuldtidsstudie. Uddannelserne er bygget op med fagligt afgrænsede moduler og de kan tilrettelægges, så det er muligt at kombinere uddannelse og job.

Uddannelsestiden kan være et år som fuldtids studerende eller strække over tre år, med to moduler pr. år. En akademiuddannelse skal afsluttes senest seks år efter, at uddannelsen er påbegyndt.

En akademiuddannelse tæller 60 ECTS point.

  

Uddannelsessys 

  

Derfor valgte vi at læse på Akademiuddannelsen:

Signe S. Clausen, social- og sundhedsassistent i Ældrecentret Skovgården, Hjørring Kommune

"Jeg har valgt at læse på akademiuddannelsen i sundhedspraksis for at få flere kompetencer, men også for at blive bedre til det, jeg allerede gør. Det er en rigtig spændende uddannelse med gode undervisere. Med uddannelsesbeviset i hånden får jeg endvidere mulighed for at søge om optagelse på en diplomuddannelse. Det er to gode uddannelser, som kan være med til give mig nye karrieremuligheder både nu og i fremtiden."

 

Susanne Lynge Jensen, teamkoordinator (social- og sundhedsassistent) i en socialpsykiatrisk boform i Aalborg Kommune

"Jeg er blev opfordret til at læse akademiuddannelsen i sundshedspraksis.
Uddannelsen er spændende og relevant for mit daglige arbejde. Den har givet mig en bedre indsigt i samarbejdet med mine kollegaer. Jeg har fået en større forståelse for samfundet og organiseringen af opgaverne. Derudover er jeg blevet godt rustet til at argumentere for mine handlinger, og til at varetage de udfordringer, der fx er med psykiatrien i regionen. Fordi jeg har valgt at deltage i videreuddannelsen, har jeg nu fået jobbet som teamkoordinator i boformen. Jeg synes, at uddannelsesforløbet er godt struktureret og at SOSU Nord er gode til at hente relevante og kompetente undervisere ind."

Lene Majdahl Holm, social- og sundhedsassistent på Lindholm Plejehjem i Aalborg Kommune.

"Akademiuddannelsen er et fagligt løft for mig, men også generelt for
faget. Jeg vil gerne lære mere, og hvor det er muligt at give den videnvidere til mine kollegaer på jobbet. Jeg vil også gerne være med til at give sosu-området et kvalitetsløft og dermed bruge mine nye kompetencer til at højne livskvaliteten for beboerne på vores plejehjem.
Jeg har været glad for at gå på akademiuddannelsen og synes, at jeg har flyttet mig fagligt. Det bliver spændende at se, hvad kommunen kan bruge mig til, når jeg nu er færdig med uddannelsen."