Socialpædagogik

Akademiuddannelsen i socialpædagogik

 

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er en uddannelse målrettet medhjælpere på bosteder. Det kan være medarbejdere, der har en anden faglig baggrund eksempelvis som håndværker og efter et karriereskifte mangler den faglige ballast til at udføre socialpædagogisk arbejde af høj kvalitet.

Uddannelsen har stort fokus på praksis og inddrager erfaringer fra de studerendes hverdag i undervisning og opgaver. Mange oplever at det pædagogiske arbejde i høj grad er baseret på mavefornemmelse, men med en socialpædagogisk uddannelse vil du som pædagog- eller omsorgsmedhjælper kunne koble det til faglig viden og få nye redskaber til dit arbejdsliv. Det er uanset om du arbejder med udsatte unge, voksne udviklingshæmmede eller inden for psykiatrien.


Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod pædagogmedhjælpere eller omsorgsmedhjælpere på socialpædagogiske opholdssteder. Det gælder både i forhold til arbejdet med unge, voksne udviklingshæmmede og inden for socialpsykiatrien.

Læs mere om de aktuelle tilbud på ucn.dk

 

Kontaktperson

Lona Bach
SOSU Nord
31 64 72 76
loba@sosunord.dk