Socialpædagogik

 Akademiuddannelsen i socialpædagogik 2018:

 

  Modul

  2018

Obligatorisk modul 1: Hvad er socialpædagogik? 

Tirsdage i uge 35 - 45

Obligatorisk modul 2: Socialpædagogiske metoder 

Tirsdage i uge 3 - 15

Obligatorisk modul 3: Lovgivning og organisation 

Tirsdage i uge 16 - 25

Valgmodul 1: Inklusion og eksklusion 

Onsdage i uge 16 - 25

Valgmodul 2: Socialpædagogisk udviklingsarbejde 

Onsdage i uge 35 - 45

Valgmodul 3: Psykiatri 

Onsdage i uge 3- 15

Obligatorisk Afgangsprojekt 

Uge 2 - 18

 

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er et eksempel på en kompetencegivende ud­dannelse, som henvender sig til medarbejdere på socialpædagogiske døgninstitutioner og opholdssteder, socialpsykiatriske bosteder og værksteds- og aktivitetstilbud. 

De studerende kvalificeres til at analysere, vurdere og indgå i komplekse socialpæda­gogiske problemstillinger og arbejdsopgaver i forhold til den givne brugergruppe.

Uddannelsen indeholder følgende moduler: 

Obligatoriske moduler: 

• Hvad er socialpædagogik? 
• Socialpædagogiske metoder 
• Lovgivning og organisation
  
Valgfrie moduler: 

• Psykiatri 
• Inklusion og eksklusion 
• Socialpædagogisk udviklingsarbejde
 
Uddannelsen varer 1 år og svarer til 60 ETCS points, samt giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Socialpædagogik. 

Få mere information og se studieordningen her.

Læs mere i højre side under relevante dokumenter.