Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning.

 Udbud Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi i praksis efteråret 2017

Professionel praksis

02.10.17 til 22.11.17 incl. Ferie uge 42

Ansøgningsfrist 01.09.17

Pædagogik og kommunikation

02.10.17 til 22.11.17 incl. Ferie uge 42

Ansøgningsfrist 01.09.17

Velfærdsteknologi i praksis

02.10.17 til 22.11.17 incl. Ferie uge 42

Ansøgningsfrist 01.09.17

 

 Udbud Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi i praksis foråret 2018

Kvalitetssikring og dokumentation

31.01.18 til 23.03.18 

Ansøgningsfrist 01.12.17

Pædagogik og kommunikation

03.04.18 til 23.05.18

Ansøgningsfrist 13.02.18

Velfærdsteknologi og mennesker

31.01.18 til 23.03.18 

Ansøgningsfrist 01.12.17

 

 Udbud Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi i praksis efteråret 2018

Sammenhængende forløb

29.08.18 til 12.10.18

Ansøgningsfrist 14.06.18

Pædagogik og kommunikation

22.10.18 til 07.12.18

Ansøgningsfrist 31.08.17

Velfærdsteknologi og organisation

29.08.18 til 12.10.18

Ansøgningsfrist 14.06.18

 

Udbud Sundhedspraksis 2017-2018 - fuldtidsstudie

Professionel praksis

02.10.17 til 22.11.17 incl. Ferie uge 42

Ansøgningsfrist 01.09.17

Kvalitetssikring og dokumentation

23.11.17 til 17.01.18 incl ferie uge 52

Ansøgningsfrist 03.10.17

Sammenhængende forløb

18.01.18 til 12.03.18 incl. Ferie uge 8

Ansøgningsfrist 23.11.17

Tværfaglige indsatsområder

13.03.18 til 02.05.18

Ansøgningsfrist 30.01.18

Afsluttende projekt

03.05.18 til 20.06.18

Ansøgningsfrist 15.03.18


Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager eller påtænker at varetage kvalitets- og udviklingsorienteret arbejde indenfor et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er blandt andet at videreuddanne den studerende til at fungere som kompetente fagpersoner inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren.

Den studerende opnår kompetence til på et fagligt og metodisk grundlag at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Beskrivelse

Akademiuddannelser er en overbygning på en erhvervsuddannelse. En fuld akademiuddannelse består af moduler der tilsammen tæller 60 ects-point. Hvert modul koster 6.200,- kr.

Du kan studere fuld tid og dermed være uddannet på et år. Uddannelserne kan også tages ét modul ad gangen og endeligt er det muligt at studere som net-studerende. (Indtil videre dog kun på udvalgte moduler på sundhedspraksis)

Uddannelserne tager altid udgangspunkt i din egen praksis. Det vil sige, at du i forbindelse med opgaveskrivning tager afsæt i den hverdag, der er kendt for dig. Det betyder, at du har mulighed for at dykke ned i problemstillinger, der er med til at skabe udfordringer på netop din arbejdsplads. Efter endt studie vil du dermed være i stand til, at være aktiv medspiller i løsningen af hverdagens udfordringer på arbejdspladsen.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du

  • Have en gennemført erhvervsuddannelser
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Uddannelsen skal gennemføres inden for 6 år

Uddannelserne er SVU berettiget. Det er muligt at søge midler i kompetencefonde

Er du interesseret i at komme i gang med en akademiuddannelse skal du kontakte.

Marianne Stage                                                               Martha Schaafsma
SOSU Nord                                                                       UCN act2learn
31 64 72 56                                                                       72 69 09 26
mast@sosunord.dk                                                           mts@ucn.dk

                                                                                                 
Udbud:

Fuldtidsstudie:
Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi udbydes som fuldtidsstudie fra august 2017 - juli 2018

Deltid og netbaseret undervisning:
kontakt Marianne eller Martha