Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning. 

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager eller påtænker at varetage kvalitets- og udviklingsorienteret arbejde indenfor et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er blandt andet at videreuddanne den studerende til at fungere som kompetente fagpersoner inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren.

Den studerende opnår kompetence til på et fagligt og metodisk grundlag at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Læs mere om de aktuelle udbud på ucn.dk

 

Beskrivelse

Akademiuddannelser er en overbygning på en erhvervsuddannelse. En fuld akademiuddannelse består af moduler der tilsammen tæller 60 ects-point. Hvert modul koster 6.800,- kr.

Du kan studere fuld tid og dermed være uddannet på et år. Uddannelserne kan også tages ét modul ad gangen og endeligt er det muligt at studere som net-studerende. (Indtil videre dog kun på udvalgte moduler på sundhedspraksis)

Uddannelserne tager altid udgangspunkt i din egen praksis. Det vil sige, at du i forbindelse med opgaveskrivning tager afsæt i den hverdag, der er kendt for dig. Det betyder, at du har mulighed for at dykke ned i problemstillinger, der er med til at skabe udfordringer på netop din arbejdsplads. Efter endt studie vil du dermed være i stand til, at være aktiv medspiller i løsningen af hverdagens udfordringer på arbejdspladsen.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du

  • Have en gennemført erhvervsuddannelser
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Uddannelsen skal gennemføres inden for 6 år

Uddannelserne er SVU berettiget, når den tages på fuld tid. Det er muligt at søge midler i kompetencefonde.

Er du interesseret i at komme i gang med en akademiuddannelse, skal du kontakte.

Lona Bach
SOSU Nord
31 64 72 76
loba@sosunord.dk