Ungdomspædagogik

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

 

Formål
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstæn­digt og i
samarbejde med andre at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og
gennemføre pædagogisk arbejde inden for føl­gende områder. Alment forebyggende
ungdoms- og interkulturelt arbejde, større børn og unge med psykiske
vanskeligheder, større børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne, større
børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold
til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

 

Målgruppe 
Uddannelsen henvender sig til alle der arbejder med større børn og unge og som ønsker at kvalificere sig yderligere til at arbejde professionelt med målgruppen. Det kan være medarbejdere i fritids- og ungdomsklubber, opsøgende medarbejdere, medarbejdere på
opholdssteder, medarbejdere på efterskoler og produktionsskoler, ansatte der
generelt arbejder med større børn og unge f.eks. sagsbehandlere og ansatte ved
politiet.

Klik her for nærmere information

Kontaktperson:

Janne Holt
Specialkonsulent
jah@ucnact2learn.dk
tlf. 72 69 04 31

Pernille Kronriis
Udviklingskonsulent
pekr@SOSUnord.dk
tlf. 31 64 73 02


Uddannelsen holdes på:
UCNact2learn
Lindholm Brygge 35
9400 Nørresundby