Velfærdsteknologi i praksis

   

 

 Udbud Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi i praksis efteråret 2017

Professionel praksis

02.10.17 til 22.11.17 incl. Ferie uge 42

Ansøgningsfrist 01.09.17

Pædagogik og kommunikation

02.10.17 til 22.11.17 incl. Ferie uge 42

Ansøgningsfrist 01.09.17

Velfærdsteknologi i praksis

02.10.17 til 22.11.17 incl. Ferie uge 42

Ansøgningsfrist 01.09.17

 

 Udbud Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi i praksis foråret 2018

Kvalitetssikring og dokumentation

31.01.18 til 23.03.18 

Ansøgningsfrist 01.12.17

Pædagogik og kommunikation

03.04.18 til 23.05.18

Ansøgningsfrist 13.02.18

Velfærdsteknologi og mennesker

31.01.18 til 23.03.18 

Ansøgningsfrist 01.12.17

 

 Udbud Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi i praksis efteråret 2018

Sammenhængende forløb

29.08.18 til 12.10.18

Ansøgningsfrist 14.06.18

Pædagogik og kommunikation

22.10.18 til 07.12.18

Ansøgningsfrist 31.08.17

Velfærdsteknologi og organisation

29.08.18 til 12.10.18

Ansøgningsfrist 14.06.18

 

Formål med uddannelsen 

Formålet med Velfærdsteknologi i praksis er at kvalificere den uddannede til, i samarbejde med borger, interne og eksterne samarbejdspartnere, at kunne varetage opgaver som at observere og analysere behov for, udvælge, implementere, evaluere og tilpasse velfærdsteknologiske løsninger indenfor social- og sundhedssektoren.

Uddannelsen skal kvalificere studerende til på et fagligt og metodisk grundlag at
kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner
på specialist- eller mellemlederniveau.

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

Indhold

6 moduler - 60 ECTS-point. Hvert modul koster 6.200,- kr.

Obligatoriske moduler
• Velfærdsteknologi i praksis (10 ECTS)
• Velfærdsteknologi og mennesker (10 ECTS)
• Velfærdsteknologi og organisation (10 ECTS)

Valgmoduler:
• Servicedesign (10 ECTS)
• Fra anden akademiuddannelse (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i
afgangsprojektet.

Uddannelsen kan læses som deltids- eller fuldtidsstudium på SOSU Nord.

Beskrivelse

Akademiuddannelser er en overbygning på en erhvervsuddannelse. En fuld akademiuddannelse består af moduler der tilsammen tæller 60 ects. Point.

Du kan studere fuld tid og dermed være uddannet på et år. Uddannelserne kan også tages ét modul ad gangen og endeligt er det muligt at studere som net-studerende. (Indtil videre dog kun på udvalgte moduler på sundhedspraksis)

Uddannelserne tager altid udgangspunkt i din egen praksis. Det vil sige, at du i forbindelse med opgaveskrivning tager afsæt i den hverdag, der er kendt for dig. Det betyder, at du har mulighed for at dykke ned i problemstillinger, der er med til at skabe udfordringer på netop din arbejdsplads. Efter endt studie vil du dermed være i stand til, at være aktiv medspiller i løsningen af hverdagens udfordringer på arbejdspladsen.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du

  • Have en gennemført erhvervsuddannelser
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Uddannelsen skal gennemføres inden for 6 år.

Uddannelserne er SVU berettiget. Det er muligt at søge midler i kompetencefonde.

Er du interesseret i at komme i gang med en akademiuddannelse skal du kontakte.

Marianne Stage                                                               Martha Schaafsma
SOSU Nord                                                                      UCN act2learn
31 64 72 56                                                                      72 69 09 26
mast@sosunord.dk                                                          mts@ucn.dk

                                                                                                 

Deltid og netbaseret undervisning:
kontakt Marianne eller Martha