• 3
 • 2
 • 1

Ambulancebehandler

På SOSU Nord uddannes ambulancebehandler. Uddannelsen af ambulancebehandlere finder sted to steder i landet - dels på CAMES i Herlev og på SOSU Nord. De to uddannelsessteder har et tæt samarbejde.

Adgangskrav 

Du bliver uddannet til at kunne:

 • udføre overvågning og behandling under transport af patienter 
 • arbejde i den præhospitale praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen
 • behandle forskellige sygdomstilstande. F.eks. mennesker med smerter, hjertekramper,  vejrtrækningsbesvær, krampetilfælde, insulinchok, allergi etc. 
 • vurdere, prioritere og håndtere tilskadekomne mennesker i ulykkessituationer.
 • Kommunikere og samarbejde med andre faggrupper 

Se også BEK 431 af 18/05 2016 og Uddannelseordningen

Undervisningsformen
 

De fleste dage teoretisk oplæg om formiddagen og øvelser om eftermiddagen. Du vil blive undervist i:

 • Anatomi og fysiologi
 • Lægemiddellære og håndtering af lægemidler
 • Hygiejne
 • Sygdomslære
 • 12 punkts EKG
 • Observationer
 • Kommunikation, dokumentation, kvalitetssikring, patientsikkerhed
 • Etiske overvejelser 

Underviserne er læger, sygeplejersker og ambulancesupervisorer/-instruktører med præhospital erfaring.

Hvert hold har tilknyttet en mentor, som kan være paramediciner eller ambulancebehandler. 

Uddannelsens varighed 

 

 • 15 dages teoretisk og praktisk uddannelse på SOSU Nord (fordelt på 3 moduler)
 • 3 dages hospitalspraktik
 • 5 dages kørselspraktik 
 • 2 dages simulation på SOSU Nord / simulationscenteret på Aalborg universitetshospital
 • 1 eksamensdag
 • 8 uger før uddannelsens start vil du blive koblet op til den elektroniske læringsplatform It´s Learning. I denne periode vil du have mulighed for at forberede dig til din kommende uddannelse som ambulancebehandlerelev. 

Uddannelsen er modulopbygget - se udbudsplanen til højre.