Erhvervsassistent (KUU)

KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en ny toårig ungdomsuddannelse, hvor du bliver uddannet som erhvervsassistent. Du kan bruge uddannelsen til at søge job eller til at uddanne dig videre.

Hvem kan komme på KUU?

Uddannelsen er et tilbud til dig under 25 år, som har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), og som ikke umiddelbart har forudsætningerne for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din bopælskommune, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen.

Opnåede kompetencer

Når du har gennemført uddannelsen, kan du kalde dig erhvervsassistent inden for dit valgte jobområde. Du får et uddannelsesbevis, der beskriver hvilke kompetencer, du har opnået under uddannelsen.

Jobområder / temaer

Når du begynder på uddannelsen, skal du vælge et jobområde/tema som du vil uddanne dig indenfor.

SOSU Nord udbyder i samarbejde med AOF Nord daghøjskole jobområde/tema: "Børn, unge og ældre" i Aalborg/Himmerland

Du kan læse mere om de enkelte jobområder/temaer i Aalborg her 

I Hjørring/Frederikshavn samarbejder SOSU Nord med flere skoler og produktionsskoler om jobområde/tema: "Pædagogik og sundhed".

Du kan læse mere om de enkelte jobområder/temaer i Hjørring her 

Hvordan
Det er din UU-vejleder, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen og også din UU-vejleder, der står for tilmelding. Find din vejleder via de to links herover.