Pædagogisk assistent på 42 uger (EUV1)

EUV1 pau

EUV 1- pædagogisk assistent - er for dig, som er fyldt 25 år og har arbejdet inden for det pædagogiske praksisfelt i minimum 2 år.

Ved du, at du kan tage uddannelsen til pædagogisk assistent, som et afkortet og sammenhængende teoretisk forløb (EUV 1 - pædagogisk assistent), der afsluttes med et uddannelsesbevis? Og at du max. skal gå i skole i 42 uger?

  

Er du arbejdsgiver?

Er du jobcenterkonsulent?

Hvem kan tage uddannelsen på kun 42 uger?

Det kan du, hvis du har arbejdet som ufaglært dagplejer, pædagogmedhjælper, omsorgs- og pædagogmedhjælper, fritids- og klubmedarbejder eller legepladsmedarbejder.

Optagelseskrav for EUV1 - pædagogisk assistent:

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du skal dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det pædagogiske praksisfelt
  • Du skal dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer)

Pædagogisk assistent på max. 42 uger:
Opfylder du optagelseskravene for EUV 1, skal du ikke i praktik. Varigheden af den teoretiske del af uddannelsen afhænger af, hvilke kompetencer du allerede har ved uddannelsens begyndelse. 

Hvornår kan jeg gå i gang?

Uddannelsesforløbet forventes at starte i oktober 2017 og varigheden af uddannelsesforløbet kortlægges ud fra en individuel realkompetencevurdering (RKV) dog max. 42 uger. 

Hvordan går man i skole?

Uddannelsesforløbets indhold og pædagogiske tilgang svarer nøje til den teoretiske del af hovedforløbet på den pædagogiske assistent-uddannelse.

Et vigtigt fokus på SOSU Nord er, at skabe et godt læringsrum for dig. Du skal arbejde med digitalisering, som metode i undervisningen. Du arbejder hele tiden med dine egne uddannelsesmål, hvor iPad-en er dit trofaste hjælpemiddel. På iPad-en ligger undervisningsmaterialet, og det er derfor ikke et krav, at du skal købe bøger til dit uddannelsesforløb.

Har du ikke selv en iPad, kan du leje den på SOSU Nord. 

Realkompetencevurdering (RKV) og efterfølgende uddannelsesplan

Som elev på EUV1 - pædagogisk assistent - skal du kompetencevurderes, så dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt, så det passer lige til dig og dine behov for uddannelse. Når SOSU Nord har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet med henblik på orientering om RKV og selve uddannelsesforløbet.

Økonomi

Er du fastansat

- skal du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale. Du skal på baggrund af din erhvervserfaring have voksenelevløn under hele uddannelsesforløbet.

Satser for voksenelevløn er overenskomstmæssigt fastsat - kontakt evt. FOA. 

Din arbejdsgiver kan søge om arbejdsgivers uddannelsesbidrag (AUB), som er på 5.030 kr. pr. uddannelsesuge.

Udgift mens du uddanner dig:

  • Materialegebyr: 481,25kr.
  • Administrationsgebyr ved udlån af iPad: 2.187,50 kr. / ved egen iPad: 312,50 kr. 

Er du ledig
- skal du henvende dig på dit lokale jobcenter. Får du uddannelsen bevilliget, vil du modtage dagpenge i uddannelsesforløbet.

Jobcenteret skal bestille en RKV og et efterfølgende uddannelsesforløb på SOSU Nord. Kontakt SOSU Nord for pris på RKV og uddannelsesforløb.

Priser for ledige - 2016 takst:

  • RKV (Realkompetencevurdering): 212,08 kr.
  • Social- og sundhedshjælperuddannelsens teoretiske del pr. uge: 2.121,- kr.
  • Materialegebyr: 481,25kr.
  • Administrationsgebyr ved udlån af iPad: 2.187,50 kr. / ved egen iPad: 312,50 kr.

Kan jeg tage uddannelsen på SU?

Ja. Hvis det ikke er muligt at få en uddannelsesaftale, kan du tage uddannelsen på SU, uanset om du er ansat eller ledig. 

Ansøgning og uddannelsesstart

Ansøgning

Uddannelsen starter i oktober 2017. Søg senest den 31. maj.

Send din ansøgning til os elektronisk. Herefter laver vi en RKV med henblik på udarbejdelse af en individuel uddannelsesplan.

Ansøgningsskema finder du her.

Kontakt

Yderligere oplysninger
Kontakt kursuskoordinator Tina Frandsen på tifr@sosunord.dk

Samtale med udviklingskonsulent
Kontakt Birgitte Klemm Hansen på biha@sosunord.dk