SOSU-hjælper på 17 uger (EUV1)

EUV1SOSU

EUV 1- SOSU-hjælper er for dig, som er fyldt 25 år og har arbejdet inden for pleje- og omsorg i minimum 2 år

Vidste du, at du kan tage uddannelsen til Social- og sundhedshjælper som et afkortet forløb (EUV 1 - SOSU-hjælper), der afsluttes med et uddannelsesbevis? OG du skal max. gå i skole i 17 uger!

 

Er du arbejdsgiver?

Er du jobcenterkonsulent?

Hvem kan tage uddannelsen på kun 17 uger?

Det kan du, hvis du har arbejdet som ufaglært hjemmehjælper i både hjemmeplejen og på plejecenter.

Optagelseskrav for EUV 1 - SOSU-hjælper:

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du skal dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring (samlet erfaring indenfor både hjemmeplejen og på plejecenter)
  • Du skal dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer)

SOSU-hjælper på max. 17 uger:

Opfylder du optagelseskravene for EUV 1, skal du ikke i praktik. Varigheden af den teoretiske del af uddannelsen afhænger af, hvilke kompetencer du allerede har ved uddannelsens begyndelse. 

Hvornår kan jeg gå i gang?

Uddannelsesforløbet starter hvert år i uge 9*. Varigheden af uddannelsesforløbet kortlægges ud fra en individuel realkompetencevurdering (RKV) dog max. 17 uger.

* Med forbehold for ændringer.

Hvordan går man i skole?

Uddannelsesforløbets indhold og pædagogiske tilgang svarer nøje til den teoretiske del af hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Et vigtigt fokus på SOSU Nord er, at skabe et godt læringsrum for dig. Du skal arbejde med digitalisering, som metode i undervisningen. Du arbejder hele tiden med dine egne uddannelsesmål, hvor iPad-en er dit trofaste hjælpemiddel. På iPad-en ligger undervisningsmaterialet og det er derfor ikke et krav, at du skal købe bøger til dit uddannelsesforløb.

Har du ikke selv en iPad, kan du låne den på SOSU Nord. 

Realkompetencevurdering (RKV) og efterfølgende uddannelsesplan

Som elev på EUV1 SOSU-hjælper - skal du kompetencevurderes, så dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt, så det passer lige til dig og dine behov for uddannelse. Når SOSU Nord har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet med henblik på orientering om RKV og uddannelsesforløbet.

Økonomi

Er du fastansat

- skal du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale. Du skal på baggrund af din erhvervserfaring havevoksenelevlønunder hele uddannelsesforløbet

Satser for voksenelevløn er overenskomstmæssigt fastsat - kontakt evt. FOA. De kan også fortælle mere om søgning af kompetencefondsmidler.

Din arbejdsgiver kan søge om Arbejdsgivers uddannelsesbidrag (AUB), som er på 5.030 kr. pr. uddannelsesuge.

Udgift mens du uddanner dig:

  • Materialegebyr: 481,25kr.
  • Administrationsgebyr ved udlån af iPad: 1.312,50 kr. / ved egen iPad: 312,50 kr.

Er du ledig

- skal du henvende dig på dit lokale jobcenter. Får du uddannelsen bevilliget, vil du modtagedagpengei uddannelsesforløbet.

Jobcenteret skal bestille en RKV og et efterfølgende uddannelsesforløb på SOSU Nord. Kontakt SOSU Nord mhp. pris på RKV og uddannelsesforløb.Priser for ledige 2016 takst: 

  • RKV (Realkompetencevurdering): 212,08 kr.
  • Social- og sundhedshjælperuddannelsens teoretiske del pr. uge: 2.121,- kr.
  • Materialegebyr: 481,25kr.
  • Administrationsgebyr ved udlån af iPad: 1.312,50 kr. / ved egen iPad: 312,50 kr.

Kan jeg tage uddannelsen på SU?

Ja. Hvis det ikke er muligt at få en uddannelsesaftale, kan du tage uddannelsen på SU, uanset om du er ansat eller ledig.

Ansøgning og uddannelsesstart

Ansøgning

Hvornår uddannelsen starter afhænger af, hvad din RKV viser. Derfor skal du muligvis starte lidt senere. Det får du at vide, når din RKV er på plads.

Send din ansøgning til os elektronisk. Herefter laver vi en RKV med henblik på udarbejdelse af en individuel uddannelsesplan.

Ansøgningsskema finder du her.

Kontakt

Yderligere oplysninger eller samtale med udviklingskonsulent

Kontakt Birgitte Klemm Hansen på biha@sosunord.dk