Pædagogisk assistent på 42 uger (EUV1)

EUV 1- pædagogisk assistent - er for dig, der er fyldt 25 år

- og har arbejdet inden for det pædagogiske praksisfelt i minimum 2 år - indenfor de sidste 4 år.

Ved du, at du kan tage uddannelsen til pædagogisk assistent, som et afkortet og sammenhængende teoretisk forløb (EUV 1 - pædagogisk assistent), der afsluttes med et uddannelsesbevis? Og at du kun skal gå i skole i 42 uger?

Uddannelsen starter hvert år i uge 43.  Ansøgningsfrist senest fredag den 28. august.  


Er du arbejdsgiver?

Er du jobcenterkonsulent?

Hvem kan tage uddannelsen på 42 uger?

Det kan du, hvis du har arbejdet som ufaglært dagplejer, pædagogmedhjælper, omsorgs- og pædagogmedhjælper, fritids- og klubmedarbejder eller legepladsmedarbejder.

Optagelseskrav for EUV1 - pædagogisk assistent:

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du skal dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det pædagogiske praksisfelt (i gennemsnit 24 timer om ugen)
  • Din erhvervserfaring skal være indenfor de sidste 4 år
  • Du skal gerne kunne dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer) - ellers kan du tage det, mens du er på uddannelse

Pædagogisk assistent på 42 uger:
Opfylder du optagelseskravene for EUV 1, skal du ikke i praktik. 

Hvornår kan jeg gå i gang?

Uddannelsesforløbet starter i uge 43 og varer 42 uger. 

Hvordan går man i skole?

Uddannelsesforløbets indhold og pædagogiske tilgang svarer nøje til den teoretiske del af hovedforløbet på den pædagogiske assistent-uddannelse.

Et vigtigt fokus på SOSU Nord er, at skabe et godt læringsrum for dig. Du skal arbejde med digitalisering, som metode i undervisningen. Du arbejder hele tiden med dine egne uddannelsesmål, hvor iPad-en er dit trofaste hjælpemiddel. På iPad-en ligger undervisningsmaterialet, og det er derfor ikke et krav, at du skal købe bøger til dit uddannelsesforløb.

Har du ikke selv en iPad, kan du låne den på SOSU Nord. 

Realkompetencevurdering (RKV) og efterfølgende uddannelsesplan

Som elev på EUV1 - pædagogisk assistent - skal du kompetencevurderes, så dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt, så det passer lige til dig og dine behov for uddannelse. Når SOSU Nord har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet med henblik på orientering om RKV og selve uddannelsesforløbet.

Økonomi

Er du fastansat

- skal du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale. Du skal på baggrund af din erhvervserfaring have voksenelevløn under hele uddannelsesforløbet.

Satser for voksenelevløn er overenskomstmæssigt fastsat - kontakt evt. FOA. 

Din arbejdsgiver kan søge om arbejdsgivers uddannelsesbidrag (AUB), som er på 5.240 kr. pr. uddannelsesuge (2020-takst).  

Udgift mens du uddanner dig:

  • Depositum for lån af iPad: 2.000,- kr.

Er du ledig
- skal du henvende dig på dit lokale jobcenter. Får du uddannelsen bevilliget, vil du modtage dagpenge i uddannelsesforløbet.

Jobcenteret skal bestille en RKV og et efterfølgende uddannelsesforløb på SOSU Nord. Kontakt SOSU Nord for pris på RKV og uddannelsesforløb.

Priser for ledige - 2019 takst:

  • RKV (Realkompetencevurdering): ca. 215,- kr.
  • Pædagogisk assistentuddannelsens teoretiske del pr. uge: ca. 2.300,- kr jf. 2020 takst.
  • Depositum for lån af iPad: 2.000,- kr.

Kan jeg tage uddannelsen på SU?

Ja. Hvis det ikke er muligt at få en uddannelsesaftale, kan du tage uddannelsen på SU, uanset om du er ansat eller ledig. 

Ansøgning og uddannelsesstart

Uddannelsen starter hvert år i uge 43. Ansøgningsfrist senest fredag den 28. august.

Ansøgeren skal sende sin ansøgning til os elektronisk. Herefter laver vi en RKV med henblik på udarbejdelse af en individuel uddannelsesplan.

Ansøgningsskema finder du her.

Kontakt

Yderligere oplysninger eller samtale med studievejleder

Kontakt Marianne Notholm-Larsen på mano@sosunord.dk

 

 

EUV1 pau