SOSU-hjælper på 17 uger (EUV1)

EUV1SOSU

EUV 1- SOSU-hjælper er for dig, som er fyldt 25 år og har arbejdet inden for pleje- og omsorg i minimum 2 år

Vidste du, at du kan tage uddannelsen til Social- og sundhedshjælper som et afkortet forløb (EUV 1 - SOSU-hjælper), der afsluttes med et uddannelsesbevis? OG du skal max. gå i skole i 17 uger!

 

Er du arbejdsgiver?

Er du jobcenterkonsulent?

Hvem kan tage uddannelsen på kun 17 uger?

Det kan du, hvis du har arbejdet som ufaglært hjemmehjælper i både hjemmeplejen og på plejecenter.

Optagelseskrav for EUV 1 - SOSU-hjælper, du skal:

 

  • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
  • kunne dokumentere min. 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år, inden for både plejecenter og hjemmepleje, med erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagter,  og  minimum 24 timer om ugen i gennemsnit på en lønseddel (jf. bekendtgørelse nr. 1117 af 18/08/2016)
  • kunne dokumentere kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014 - 3 timer
  • kunne dokumentere kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne", efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016 - 12 timer

SOSU-hjælper på 17 uger:

Opfylder du optagelseskravene for EUV 1, skal du ikke i praktik. Varigheden af den teoretiske del af uddannelsen afhænger af, hvilke kompetencer du allerede har ved uddannelsens begyndelse. 

Hvornår kan jeg gå i gang?

Uddannelsesforløbet starter uge 3 2020*. Varigheden af uddannelsesforløbet kortlægges ud fra en individuel realkompetencevurdering. Kontakt Amanda Slettebo på amsl@sosunord.dk.

* Med forbehold for ændringer.

Hvordan går man i skole?

Uddannelsesforløbets indhold og pædagogiske tilgang svarer nøje til den teoretiske del af hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Et vigtigt fokus på SOSU Nord er, at skabe et godt læringsrum for dig. Du skal arbejde med digitalisering, som metode i undervisningen. Du arbejder hele tiden med dine egne uddannelsesmål, hvor iPad-en er dit trofaste hjælpemiddel. På iPad-en ligger undervisningsmaterialet og det er derfor ikke et krav, at du skal købe bøger til dit uddannelsesforløb.

Har du ikke selv en iPad, kan du låne den på SOSU Nord. 

Realkompetencevurdering (RKV) og efterfølgende uddannelsesplan

Som elev på EUV1  Social- og sundhedshjælper skal du kompetencevurderes. Dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt, så det passer lige til  dig og dine behov for uddannelse.

Når SOSU Nord har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet med orientering om RKV og uddannelsesforløbet.

Økonomi

Er du fastansat

- skal du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale. Du skal på baggrund af din erhvervserfaring have voksenelevløn under hele uddannelsesforløbet.

Satser for voksenelevløn er overenskomstmæssigt fastsat - kontakt evt. FOA. De kan også fortælle mere om søgning af kompetencefondsmidler.

Din arbejdsgiver kan søge om Arbejdsgivers UddannelsesBidrag (AUB), som er på 5.030 kr. pr. uddannelsesuge.

Udgift mens du uddanner dig:

  • depositum ved udlån af iPad: 2.000 kr.

 

Er du ledig

- skal du henvende dig på dit lokale jobcenter. Får du uddannelsen bevilliget, vil du modtage dagpenge i uddannelsesforløbet.

Jobcenteret skal bestille en RKV og et efterfølgende uddannelsesforløb på SOSU Nord. Kontakt SOSU Nord mhp. pris på RKV og uddannelsesforløb.

 

Kan jeg tage uddannelsen på SU?

Ja. Hvis det ikke er muligt at få en uddannelsesaftale, kan du tage uddannelsen på SU, uanset om du er ansat eller ledig.

Ansøgning og uddannelsesstart

Uddannelsen starter hvert år i uge 3*.

Når du har indsendt din ansøgning, bliver du kaldt ind til vejledning i forhold til optagelseskriterierne.

Send din ansøgning til os elektronisk. Herefter laver vi en realkompetencevurdering, så vi kan udarbejde en uddannelsesplan tilpasset dig.

Ansøg senest fredag i uge 49!

Ansøgningsskema finder du her.

* Med forbehold for ændringer.

Kontakt

Yderligere oplysninger eller samtale med studievejleder

Kontakt Marianne Notholm-Larsen på mano@sosunord.dk