EUX-Velfærd – huen til dig, der vil arbejde med mennesker!

eux200x600

EUX-Velfærd er den gymnasiale  uddannelse for dig, der vil arbejde med mennesker og sundhed 

Du får altså nok praktisk erfaring til at få et job, og nok boglig viden til at videreuddanne dig til fx sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut og meget mere. Med EUX-Velfærd får du en gymnasial erhvervsuddannelse med løn, der er særligt målrettet sundheds- og velfærdsområdet. 

Så kan du holde alle dørene åbne, og sikre dig til fremtiden.  

 

Hvem er EUX-Velfærd for?

EUX-Velfærd er for dig, der

Ansøgningsfrist til Grundforløb 1 er den 1. marts 2019

  • gerne vil arbejde med mennesker 
  • gerne vil have mange muligheder i fremtiden
  • måske vil direkte i job som SOSU-assistent
  • måske vil søge videre via kvote 1 til fx sygeplejerske
  • gerne vil gøre en forskel

 Valget er dit - med en EUX-Velfærd. 

Om EUX-uddannelsen

EUX-Velfærd skifter mellem skole- og praktikperioder. Den samlede EUX-uddannelse til Social- og sundhedsassistent varer 4 ½ år.

Sådan er EUX-Velfærd bygget op

Hvordan søger jeg ind?

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse starter din EUX-uddannelse med Grundforløb 1 målrettet EUX-Velfærd.

Holdet starter op i august 2019 i Aalborg. Ansøgingsfrist i maj 2019.

For at blive optaget skal du:

  • komme direkte fra 9. eller 10. klasse - eller senest til august året efter du er blevet færdig
  • have bestået dansk og matematik med karakteren 02 - ellers kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve
  • være uddannelsesparat - altså har de nødvendige personlige og sociale kompetencer


søg ind knap

Eller kom til et vejledningsmøde, hvor du får yderligere info, kan snakke med en vejleder og få svar på dine spørgsmål - læs mere og tilmeld dig her.

 

Hvis det er mere end et år siden 9. eller 10. klasse

Hvis det er mere end et år siden 9. eller 10. klasse starter din EUX-uddannelse med et EUX-forberedende forløb på VUC&hf Nordjylland.

Herefter er du klar til at starte på Grundforløb 2 EUX til januar 2019.

Vi forventer at kunne udbyde det EUX-forberedende forløb i efteråret 2018.

Læs mere om det EUX-forberedende forløb her.

Alternativt skal du have Grundforløb 1 eller minimum karaktergennemsnit på 02 i både dansk (G-niveau) og matematik (G-niveau) fra folkeskolen, eller tilsvarende prøve.
Elever uden GF1 skal have bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk C for at blive optaget på Grundforløb 2.

 

Læs mere om fagene på EUX-Velfærd her

Er du ambitiøs og målrettet, og vil du gerne åbne flere døre til din fremtidige karriere, så ta' EUX-Velfærd på SOSU Nord.

Kom til et vejledningsmøde, hvor du får yderligere info, kan snakke med en vejleder og få svar på dine spørgsmål - læs mere og tilmeld dig her.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan begynde på Grundforløb 1 én gang - uanset om det er hos os eller en anden erhvervsskole.