Elever og rollator
SOSU SOSU
Portræt af EUX elev
SOSU SOSU

EUX Velfærd

EUX Velfærd

Sæt barren højt

På SOSU Nord kan du tage to uddannelser som EUX: social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Samlet kalder vi det EUX Velfærd.

En EUX betyder, at du bliver faglært OG student på én gang!

EUX-uddannelserne til social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent er spændende, ambitiøse og afvekslende uddannelser, der giver dig adgang til mange fremtidsmuligheder.

Med en EUX kan du gå direkte i arbejde eller læse videre

Med EUX Velfærd fra SOSU Nord har du både fag fra erhvervsuddannelserne og gymnasiale fag, der gør, at du kan søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1. 

Du kan fx søge ind på uddannelserne jordemoder, sygeplejerske, bioanalytiker, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog eller noget helt andet. Vær dog opmærksom på, at det kan være, at du skal supplere med fag.

Du kan også vælge at gå direkte i arbejde som enten social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent.

 

EUX VELFÆRD – TO UDDANNELSER I EN

Med EUX Velfærd fra SOSU Nord har du de samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem der tager en HF eller studentereksamen.

Fordelen for dig, der vælger EUX velfærd er, at du allerede har haft fingrene i faget! Kombinationen af erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent og studentereksamen giver dig nemlig rig mulighed for at afprøve teorien i praksis, fordi du som led i din uddannelse skal i oplæring.

To drenge arbejder ved computer
EUX
EUX Velfærd

EUX: Den erhvervsfaglige studentereksamen

EUX er for dig, der er målrettet, har talent for at arbejde med mennesker og som gerne vil holde mulighederne for videreuddannelse åbne.

Du kan tage følgende uddannelser som EUX:

 • social- og sundhedsassistent eller
 • pædagogisk assistent

En EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau, hvilket betyder, at du bliver både faglært og student på én og samme tid.

Hovedforløbene på EUX veksler mellem skole og oplæring og derfor får du rig mulighed for at afprøver teorier i praksis.

Mere om EUX social- og sundhedsassistent

Uddannelsen tager 4 år og 7 måneder og består af grundforløb 1 + 2 og et hovedforløb.

Efter Grundforløb 2 søger du ind på hovedforløbet. Her bliver du uddannet social- og sundhedsassistent OG du får gymnasiale fag, som giver dig adgang til at søge videre via kvote 1 eller 2.

Oplæring

Uddannelsen EUX social- og sundhedsassistent veksler mellem skoleophold og oplæringsforløb. Oplæringsforløbene er opdelt i kortere - og længerevarende perioder, og er fordelt på hjemmepleje/plejecenter, psykiatri og sygehus.

Når du bliver optaget på uddannelsen, vil du automatisk få tildelt dine lærepladser.

Du kan også søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste praktikperiode. Læs mere om oplæring i udlandet.

Fag på hovedforløbet EUX social- og sundhedsassistent

Du vil opleve en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner dig til.

På EUX får du mulighed for at fordybe dig i teorien, som du derefter afprøver i praksis i dine oplæringsperioder. Dette sikrer dig en anderledes og afvekslende uddannelse og en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med mennesker.

Som elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen har du fag, hvor du bl.a. lærer om sygepleje, omsorg og aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller på institutioner indenfor det psykiatriske område. 

De gymnasiale fag på hovedforløbet til EUX social- og sundhedsassistent er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Matematik B
 • Kommunikation/ IT C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Kemi B
 • 2 valgfag som er matematik A og idræt C

EOP

På hovedforløbet skal du også lave en større skriftlig opgave.

Fremtiden med en EUX social- og sundhedsassistent

Med en EUX Velfærd fra SOSU Nord i baggagen får du mange fremtidsmuligheder.

EUX social- og sundhedsassistent

Måske vil du ud og bruge din uddannelse som social- og sundhedsassistent med det samme. Eller måske drømmer du om at blive jordemoder, sygeplejerske, bioanalytiker, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog eller noget helt andet inden for sundhedsområdet, og derfor vælger du at læse videre – mulighederne er mange for dig, når du har taget en EUX Velfærd-uddannelse fra SOSU Nord*.

Typiske arbejdspladser for en social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde mange forskellige steder – de mest typiske er

 • På plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
 • På sygehuse
 • I psykiatrien
 • I kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningssteder
 • I private vikarbureauer

Hvis du vil læse videre kan du, med EUX Velfærd søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1 og 2.

* Nogle videregående uddannelser kræver, at du supplerer op med fag eller skal tage fag på højere niveau, før du opfylder adgangskravene. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at se, hvilke videregående uddannelser, din EUX Velfærd giver adgang til.

Mere om EUX pædagogisk assistent

En pædagogisk assistent med en EUX tager højest 4 år og er bygget op af grundforløb 1 og 2 og et hovedforløb.

 

Efter Grundforløb 2 kan du søge ind på hovedforløbet til EUX pædagogisk assistent. Her bliver du uddannet pædagogisk assistent OG du får gymnasiale fag, som giver dig adgang til at søge videre via kvote 1 og 2.

 

Oplæring

Uddannelsen EUX pædagogisk assistent veksler mellem skoleophold og oplæringsforløb. Oplæringsforløbene er opdelt i kortere - og længerevarende perioder, og er fordelt på vuggestuer, børnehaver eller bosteder for udviklingshæmmede.

Når du bliver optaget på uddannelsen, vil du automatisk få tildelt dine lærepladser.

Du kan også søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste praktikperiode. Læs mere om oplæring i udlandet.

Fag på hovedforløbet EUX pædagogisk assistent

På EUX pædagogisk assistent vil du opleve en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner dig til.

Du kommer til at fordybe dig i teorien og bagefter afprøver du den i praksis, når du er i oplæring. På den måde får du en anderledes og afvekslende uddannelse og især en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med mennesker.

De gymnasiale fag på hovedforløbet til EUX pædagogisk assistent er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Idehistorie B
 • Samfundsfag B
 • Biologi C
 • Kommunikation/it C
 • 2 valgfag (begyndersprog og fortsættersprog)

EOP

På hovedforløbet skal du også lave en større skriftlig opgave.

Fremtiden med en EUX pædagogisk assistent

Med en EUX pædagogisk assistent får du mange fremtidsmuligheder.

Som Pædagogisk Assistent bliver du en vigtig aktør i arbejdet med at understøtte børn og unges udvikling, at yde omsorg og støtte, hvor der er behov for det.

Du vil også være med til at planlægge og udføre forskellige aktiviteter, der udvikler dem, du arbejder med - og vigtigt - du tager ansvar for andres trivsel.

EUX pædagogisk assistent

Efter din uddannelse kan det være, at du vil ud og bruge din uddannelse som pædagogisk assistent med det samme. Eller måske drømmer du om at læse videre og blive pædagog, socialrådgiver, lærer eller noget helt andet inden for det pædagogiske område, og derfor vælger at læse videre*.

Typiske arbejdspladser for en pædagogisk assistent

Vælger du at gå direkte i arbejde, så vil du ofte finde arbejde et af disse steder:

 • Børnehave
 • Klub
 • Skole
 • Botilbud

Med en pædagogisk assistent EUX kan du fx søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1 og 2.

* Nogle videregående uddannelser kræver, at du supplerer op med fag eller skal tage fag på højere niveau, før du opfylder adgangskravene. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at se, hvilke videregående uddannelser, din EUX pædagogisk assistent giver adgang til.

 

Her kan du tage din EUX

Du kan tage din EUX på SOSU Nord i Aalborg. 

Vejledning

Har du spørgsmål til uddannelser og muligheder? Kontakt vores studievejleder og få råd og vejledning

Det siger andre

Det der fanger mig mest er, når jeg kommer ud i praktikken og lærer alt det, jeg har fået viden om på skolen. Det er først her, jeg lærer det rigtigt – det er her, jeg ser, hvor meningsfuldt et arbejde jeg gør for borgere og patienter.

EUX pædagogisk assistent
EUX Velfærd

EUX: Den erhvervsfaglige studentereksamen

EUX er for dig, der er målrettet, har talent for at arbejde med mennesker og som gerne vil holde mulighederne for videreuddannelse åbne.

Du kan tage følgende uddannelser som EUX:

 • social- og sundhedsassistent eller
 • pædagogisk assistent

En EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau, hvilket betyder, at du bliver både faglært og student på én og samme tid.

Hovedforløbene på EUX veksler mellem skole og oplæring og derfor får du rig mulighed for at afprøver teorier i praksis.

Mere om EUX social- og sundhedsassistent

Uddannelsen tager 4 år og 7 måneder og består af grundforløb 1 + 2 og et hovedforløb.

Efter Grundforløb 2 søger du ind på hovedforløbet. Her bliver du uddannet social- og sundhedsassistent OG du får gymnasiale fag, som giver dig adgang til at søge videre via kvote 1 eller 2.

Oplæring

Uddannelsen EUX social- og sundhedsassistent veksler mellem skoleophold og oplæringsforløb. Oplæringsforløbene er opdelt i kortere - og længerevarende perioder, og er fordelt på hjemmepleje/plejecenter, psykiatri og sygehus.

Når du bliver optaget på uddannelsen, vil du automatisk få tildelt dine lærepladser.

Du kan også søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste praktikperiode. Læs mere om oplæring i udlandet.

Fag på hovedforløbet EUX social- og sundhedsassistent

Du vil opleve en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner dig til.

På EUX får du mulighed for at fordybe dig i teorien, som du derefter afprøver i praksis i dine oplæringsperioder. Dette sikrer dig en anderledes og afvekslende uddannelse og en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med mennesker.

Som elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen har du fag, hvor du bl.a. lærer om sygepleje, omsorg og aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller på institutioner indenfor det psykiatriske område. 

De gymnasiale fag på hovedforløbet til EUX social- og sundhedsassistent er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Matematik B
 • Kommunikation/ IT C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Kemi B
 • 2 valgfag som er matematik A og idræt C

EOP

På hovedforløbet skal du også lave en større skriftlig opgave.

Fremtiden med en EUX social- og sundhedsassistent

Med en EUX Velfærd fra SOSU Nord i baggagen får du mange fremtidsmuligheder.

EUX social- og sundhedsassistent

Måske vil du ud og bruge din uddannelse som social- og sundhedsassistent med det samme. Eller måske drømmer du om at blive jordemoder, sygeplejerske, bioanalytiker, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog eller noget helt andet inden for sundhedsområdet, og derfor vælger du at læse videre – mulighederne er mange for dig, når du har taget en EUX Velfærd-uddannelse fra SOSU Nord*.

Typiske arbejdspladser for en social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde mange forskellige steder – de mest typiske er

 • På plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
 • På sygehuse
 • I psykiatrien
 • I kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningssteder
 • I private vikarbureauer

Hvis du vil læse videre kan du, med EUX Velfærd søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1 og 2.

* Nogle videregående uddannelser kræver, at du supplerer op med fag eller skal tage fag på højere niveau, før du opfylder adgangskravene. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at se, hvilke videregående uddannelser, din EUX Velfærd giver adgang til.

Mere om EUX pædagogisk assistent

En pædagogisk assistent med en EUX tager højest 4 år og er bygget op af grundforløb 1 og 2 og et hovedforløb.

 

Efter Grundforløb 2 kan du søge ind på hovedforløbet til EUX pædagogisk assistent. Her bliver du uddannet pædagogisk assistent OG du får gymnasiale fag, som giver dig adgang til at søge videre via kvote 1 og 2.

 

Oplæring

Uddannelsen EUX pædagogisk assistent veksler mellem skoleophold og oplæringsforløb. Oplæringsforløbene er opdelt i kortere - og længerevarende perioder, og er fordelt på vuggestuer, børnehaver eller bosteder for udviklingshæmmede.

Når du bliver optaget på uddannelsen, vil du automatisk få tildelt dine lærepladser.

Du kan også søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste praktikperiode. Læs mere om oplæring i udlandet.

Fag på hovedforløbet EUX pædagogisk assistent

På EUX pædagogisk assistent vil du opleve en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner dig til.

Du kommer til at fordybe dig i teorien og bagefter afprøver du den i praksis, når du er i oplæring. På den måde får du en anderledes og afvekslende uddannelse og især en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med mennesker.

De gymnasiale fag på hovedforløbet til EUX pædagogisk assistent er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Idehistorie B
 • Samfundsfag B
 • Biologi C
 • Kommunikation/it C
 • 2 valgfag (begyndersprog og fortsættersprog)

EOP

På hovedforløbet skal du også lave en større skriftlig opgave.

Fremtiden med en EUX pædagogisk assistent

Med en EUX pædagogisk assistent får du mange fremtidsmuligheder.

Som Pædagogisk Assistent bliver du en vigtig aktør i arbejdet med at understøtte børn og unges udvikling, at yde omsorg og støtte, hvor der er behov for det.

Du vil også være med til at planlægge og udføre forskellige aktiviteter, der udvikler dem, du arbejder med - og vigtigt - du tager ansvar for andres trivsel.

EUX pædagogisk assistent

Efter din uddannelse kan det være, at du vil ud og bruge din uddannelse som pædagogisk assistent med det samme. Eller måske drømmer du om at læse videre og blive pædagog, socialrådgiver, lærer eller noget helt andet inden for det pædagogiske område, og derfor vælger at læse videre*.

Typiske arbejdspladser for en pædagogisk assistent

Vælger du at gå direkte i arbejde, så vil du ofte finde arbejde et af disse steder:

 • Børnehave
 • Klub
 • Skole
 • Botilbud

Med en pædagogisk assistent EUX kan du fx søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1 og 2.

* Nogle videregående uddannelser kræver, at du supplerer op med fag eller skal tage fag på højere niveau, før du opfylder adgangskravene. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at se, hvilke videregående uddannelser, din EUX pædagogisk assistent giver adgang til.

 

Her kan du tage din EUX

Du kan tage din EUX på SOSU Nord i Aalborg.