Elever og rollator
SOSU SOSU
Portræt af EUX elev
SOSU SOSU

EUX Velfærd

EUX Velfærd

Sæt barren højt

Den gymnasiale uddannelse for dig, der vil arbejde med mennesker og sundhed. Du bliver student og social- og sundhedsassistent på én gang!

EUX Velfærd-uddannelse er en spændende, ambitiøs og afvekslende uddannelse, der giver dig adgang til mange fremtidsmuligheder.

MED EUX VELFÆRD KAN DU GÅ DIREKTE I ARBEJDE ELLER LÆSE VIDERE

Med EUX Velfærd fra SOSU Nord får du ud over fagene på social- og sundhedsassistentuddannelsen også de gymnasiale fag, der gør, at du kan søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1. 

Måske vil du ud og bruge din uddannelse som social- og sundhedsassistent med det samme eller måske vil du læse videre til jordemoder, sygeplejerske, bioanalytiker, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut eller noget helt andet inden for social- og sundhedsområdet.

EUX VELFÆRD – TO UDDANNELSER I EN

Med EUX Velfærd fra SOSU Nord har du de samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem der tager en HF eller studentereksamen.

Fordelen for dig, der vælger EUX velfærd er, at du allerede har haft fingrene i faget! Kombinationen af erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent og studentereksamen giver dig nemlig rig mulighed for at afprøve teorien i praksis, fordi du som led i din uddannelse skal i oplæring.

To drenge arbejder ved computer
EUX
eux velfærd

EUX-Velfærd: Sundhedsuddannelse på gymnasieniveau.

EUX Velfærd er for dig, der er målrettet, har talent for at arbejde med mennesker og som gerne vil holde mulighederne for videreuddannelse åbne.

Uddannelsen er en kombination af erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent og studentereksamen, hvilket betyder, at du bliver både faglært og student på én og samme tid.

Hovedforløbet på EUX Velfærd veksler mellem skole og oplæring og derfor får du rig mulighed for at afprøver teorier i praksis.

Det kan du blive med EUX Velfærd

Med en EUX Velfærd fra SOSU Nord i baggagen får du mange fremtidsmuligheder.

Måske vil du ud og bruge din uddannelse som social- og sundhedsassistent med det samme. Eller måske drømmer du om at blive jordemoder, sygeplejerske, bioanalytiker, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut eller noget helt andet inden for sundhedsområdet, og derfor vælger du at læse videre – mulighederne er mange for dig, når du har taget en EUX Velfærd-uddannelse fra SOSU Nord*.

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde mange forskellige steder – de mest typiske er

 • På plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
 • På sygehuse
 • I psykiatrien
 • I kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningssteder
 • I private vikarbureauer

Hvis du vil læse videre kan du, med EUX Velfærd søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1. 

* Nogle videregående uddannelser kræver, at du supplerer op med fag eller skal tage fag på højere niveau, før du opfylder adgangskravene. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at se, hvilke videregående uddannelser, din EUX Velfærd giver adgang til.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen tager højest 3 år, 6 måneder og 3 uger og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb.

 

Efter Grundforløb 2 kan du søge ind på hovedforløbet til EUX Velfærd. Her bliver du uddannet social- og sundhedsassistent OG du får gymnasiale fag, som giver dig adgang til at søge videre via kvote 1.

 

Oplæring

Uddannelsen EUX Velfærd veksler mellem skoleophold og oplæringsforløb. Oplæringsforløbene er opdelt i kortere - og længerevarende perioder, og er fordelt på hjemmepleje/plejecenter, psykiatri og sygehus.

Når du bliver optaget på uddannelsen, vil du automatisk få tildelt dine lærepladser.

Du kan også søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste praktikperiode. Læs mere om oplæring i udlandet.

Sådan søger du ind

Det starter med et grundforløb

Grundforløbet er den indledende del af alle erhvervsuddannelser. Formålet er at gøre dig parat til hovedforløbene. 

På SOSU Nord kan du tage Grundforløb 1, Grundforløb 2 eller Grundforløb +. 

Hvilket grundforløb, der er det rigtige for dig, afhænger af din alder, erhvervserfaring og grundskoleuddannelse.

Du kan læse mere om grundforløbene her


For dig der allerede har et grundforløb

For at starte på et hovedforløb skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du skal altså selv søge læreplads ved en kommune.

 

Læreplads
Du kan også oprette en profil på Lærepladsen.dk, og få adgang til værktøjer, som gør lærepladssøgningen nemmere og hurtigere.

Arbejdsgiverne kan også søge din profil frem og skolen kan hjælpe dig med at finde relevante lærepladser til dig.

Fag på hovedforløbet

Du vil opleve en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner dig til.

På EUX Velfærd får du mulighed for at fordybe dig i teorien, som du derefter afprøver i praksis i dine oplæringsperioder. Dette sikrer dig en anderledes og afvekslende uddannelse og en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med mennesker.

Som elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen har du fag, hvor du bl.a. lærer om sygepleje, omsorg og aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller på institutioner indenfor det psykiatriske område. 

De gymnasiale fag på hovedforløbet til EUX Velfærd er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Matematik B
 • Kommunikation/ IT C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Kemi B
 • 2 valgfag (matematik A* eller idræt C)

* Da SOSU Nord skal løfte et fag et niveau op, udbydes matematik A ikke som valgfag, fordi matematik B automatisk er løftet til niveau A.

Lærepladsgaranti

For dig der er fyldt 25 år

Er du 25 år eller derover, er du som noget nyt sikret en læreplads, hvis du bliver optaget på uddannelsen til social- og sundhedsassistent med EUX. Det betyder, at du allerede fra starten på din uddannelse ved, hvor du skal i oplæring.

 

For dig der er under 25 år

Er du ikke fyldt 25 år, er du sikret en læreplads, når du har bestået grundforløb 2. 

Vejledning

Har du spørgsmål til uddannelser og muligheder? Kontakt vores studievejleder og få råd og vejledning

Det siger andre

Det der fanger mig mest er, når jeg kommer ud i praktikken og lærer alt det, jeg har fået viden om på skolen. Det er først her, jeg lærer det rigtigt – det er her, jeg ser, hvor meningsfuldt et arbejde jeg gør for borgere og patienter.