Fag på EUX Velfærd

På EUX Velfærd har du selvfølgelig en række fag, som er målrettet din uddannelse, men du har også en række mere bolige fag, som sikrer dig uddannelsen på gymnasieniveau, så du kan søge videre via kvote 1 bagefter.

Gymnasiefag på Grundforløb til EUX

Grundforløb 1 - EUX SOSU-assistent
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

 

Grundforløb 2 - EUX SOSU-assistent
Matematik C
Kemi C 
Fysik C

Gymnasiefag på hovedforløb til EUX

Hovedforløb - EUX SOSU-assistent
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Samfundsfag B
Kommunikation/IT C
Biologi C
Psykologi C 
Kemi B
Valgfag - EUX SOSU-assistent
Idræt C
Matematik A                        


Om valgfag

Du skal have to valgfag på EUX Velfærd. Et helt nyt fag (c-niveau) og løfte et af dine eksisterende fag til B eller A. 

Andre fag

Du har selvfølgelig en række andre fag, der er målrettet din uddannelse.

Som SOSU-elev har du fag, hvor du bl.a. lærer om sygepleje, omsorg og aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller på institutioner indenfor det psykiatriske område.