Grundforløb 2 Pædagogisk assistent

Din uddannelse til Pædagogisk assistent starter med Grundforløb 2

 

Grundforløb 2 til Pædagogisk assistent varer 6 måneder, og du kan tage forløbet i Aalborg.

Forløbet afsluttes med både praktiske og boglige prøver inden for faget.

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi starter nye hold hvert år i januar.

 

Optag
 

Ansøgningfrist 
 

Sted

Optagelsesprøve
 

Studiestart
 

Januar 2022

 November

Aalborg

November

Januar 2022


Når du har bestået Grundforløb 2 og er ansat som elev, bliver du optaget på hovedforløbet til Pædagogisk assistent, hvor du kommer til at gør en forskel i andre menneskers liv. I løbet af hovedforløbet kan du også komme i praktik i udlandet. Du kan se mere om praktik i udlandet her: /uddannelser/praktik-i-udlandet/

 

 

Adgangskrav og optagelse

Du kan tage Grundforløb 2, hvis:

 • det er mere end et år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse
 • du har gennemført Grundforløb 1 (dog ikke et krav) 

 

Er du fyldt 25 år og har du relevant erhvervserfaring?

Så kan du tage uddannelsen til Pædagogisk assistent på kun 42 uger - fordi du allerede har praksiserfaring og derfor ikke skal i praktik.

Det kræver

 • at du kan dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det pædagogiske praksisfelt (i gennemsnit 24 timer om ugen)
 • at du skal have tilegnet dig erfaringen indenfor de sidste 4 år

Læs mere om pædagogisk assistent på 42 uger


Minimum 02 i dansk og matematik

Du skal have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse. Har du ikke det, eller kan du ikke dokumentere det, så kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve (se mere under fanen Optagelsesprøve længere nede på siden).

 

Alle elever, som har en uddannelsesaftale begynder på Grundforløb 2.

Din ansøgning

Vi optager i alt 61 elever på Grundforløb 2 til Pædagogisk assistent til januar 2021.

Når vi udvælger blandt de mange ansøgere lægger vi vægt på at alle dine skole- og uddannelsesbeviser skal være vedhæftet ansøgningen.

 

Din ansøgning og CV skal desuden indeholde følgende afsnit:

 • Din motivation for at søge uddannelsen og lyst til at lære
  • Herunder dine forventninger til at begynde på uddannelsen og til din egen indsats
 • Relevant erhvervserfaring/praktik eller lignende, der er dokumenteret
 • Frivilligt arbejde, der er dokumenteret
 • Fritidsaktiviteter som du laver sammen med andre
 • En kort oversigt over din skolegang/evt. andre uddannelser
 • Øvrige kompetencer (fx erhvervserfaring og kurser)

 

Din motiverede ansøgning må max fylde én A4 side.

Din ansøgning vedhæftes på www.optagelse.dk
Vær opmærksom på, at ansøgning/CV skal være PDF-fil for at kunne vedhæftes.

 

Sådan søger du ind

Du skal søge via www.optagelse.dk - du skal vælge ungdomsuddannelser (grønt felt).

Når du vælger grundforløbets 2. del hedder uddannelsen: Den pædagogiske assistentuddannelse

Er du ikke fyldt 18, skal dine forældre underskrive med deres Nem-Id.

Husk at have dit Nem-Id klar + relevante dokumenter som eksamensbeviser og udtalelser fra dine jobs OG din ansøgning som bilag - se Din ansøgning herover.

søg ind knap

Har du problemer med at udfylde ansøgningen og uploade dine dokumenter, så kontakt support til optagelse.dk: 

Support - 70 21 21 51
Mandag - torsdag kl. 8 - 16
Fredag kl. 8 -15.

E-vejledning - 70 22 22 07
Mandag - torsdag kl. 9 - 21
Fredag kl. 9 - 16
Lørdag kl. 12 - 16
Søndag kl. 12 - 21.

Økonomi

På Grundforløb 2, kan du søge SU - hvis du er fyldt 18 år og efter gældende regler. Du kan tidligst søge om SU en måned før uddannelsen begynder. Se mere om betingelser på www.su.dk      

Har du specielle spørgsmål om SU, kan du kontakte os på 72 21 81 00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 9-12


Enlig forsøger?

Er du enlig forsørger på grundforløbet og efterfølgende bliver ansat som elev på uddannelsen til pædagogisk assistent på almindelig elevløn, er du sandsynligvis berettiget til supplerende børnetilskud. Læs mere her.


Transport
  

Når du går på en ungdomsuddannelse, som et grundforløb kan du få rabat til din daglige transport. På hjemmesiden www.ungdomskort.dk kan du læse mere om hvordan du søger et ungdomskort (rabatkort til bus og tog) Der er en egenbetaling på ca. kr. 380,- pr. mdr.

For at kunne søge om et ungdomskort, skal du have NemID. NemID er et log-in på internettet, som du også kan bruge til at søge SU, benytte til din netbank eller hente oplysninger hos det offentlige. NemID består af et nøglekort og en adgangskode og kan bruges fra de fleste computere med internetforbindelse.


NemID

Du bestiller NemID på www.nemid.nu, hvis du er dansk statsborger og har pas eller kørekort. Hvis du er udenlandsk statsborger og ikke har dansk pas eller kørekort skal du henvende dig ved borgerservice i din kommune.

HUSK at bestille NemID i god tid inden du skal søge om uddannelseskort og SU.

Optagelsesprøve

Har du ikke 02 i dansk og matematik?

Har du ikke 02 i dansk og matematik, eller kan du ikke dokumentere karakterne, skal du til optagelsesprøve.
Når du ansøger via optagelse.dk bliver du automatisk indkaldt til optagelsesprøve.

Se her hvornår vi har optagelsesprøve


 

Er dit eksamensbevis blevet væk?

Kan du ikke finde dit eksamensbevis, kan du tage kontakt til den skole hvor du tog dine afsluttende prøver og få et erstatningsbevis.

Du kan også læse mere om dine muligheder for at få erstatningsbeviser på denne side:  www.sa.dk/brug-arkivet/oplysninger/bestil-eksamensbevis

 

Fag på Grundforløb 2 til Pædagogisk assistent

På Grundforløb 2 til Pædagogisk assistent underviser vi i disse læringselementer:

Grundfag og certifikatfag:

 • Dansk, niveau D
 • Samfundsfag, niveau E
 • Idræt, niveau F
 • Psykologi F
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse 

Velkommen til grundforløbet

Du vil få en introduktion til skolen og din uddannelses indhold, form og mål.

Læring og udvikling

Du skal i dette læringselement arbejde med hvordan det lille barn udvikler sig og lærer i samspillet med andre.

Kommunikation, faglig formidling og dokumentation

Du skal lære at kommunikere og samarbejde professionelt med de samarbejdspartnere, brugere og pårørende du møder i den pædagogiske sektor.

Arbejdsmiljø og hygiejne

Du skal arbejde med de sikkerhedsmæssige, ergonomiske og hygiejniske principper i forbindelse med dit pædagogiske arbejde.

Motivation og sundhed

I dette læringselement skal du arbejde med motivation og det brede   sundhedsbegreb.

Identitet og dannelse som fagperson

Du vil i dette læringselement have fokus på din rolle som pædagogisk fagperson.

 

Så hvis du er interesseret i menneskers udvikling og sundhed, synes det giver mening at hjælpe andre, og er intresseret i en god uddannelse med mange muligheder, så send din ansøgning hurtigst mulig.Har du spørgsmål? Få svar til et vejledningsmøde

Hver måned er der vejledningsmøde på afdelingen i Aalborg og afdelingen i Hjørring.

Her er der fælles vejledning om Grundforløb 1Grundforløb 2, uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, uddannelsen til Social- og sundhedsassistent, uddannelsen til Pædagogisk assistent og EUX-Velfærd.

Der er også generel info om optagelseskrav mm. Efter den fælles vejledning har du mulighed for at snakke med en konsulent og få en-til-en-vejledning.

Find datoer og tilmeld dig her