Hovedforløb Pædagogisk assistent

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager 2 år og 1 måned og 2 uger + grundforløb. 

Læs meget mere om hvad jobbet som Pædagogisk assistent indeholder

Du kan begynde på hovedforløbet til Pædagogisk assistent, når du har bestået Grundforløb 2 og er ansat som elev ved en arbejdsgiver.

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi starter nye hold i  august hvert år

Vil du uddannes som Pædagogisk assistent ved SOSU Nord, kan du søge om en uddannelsesaftale ved:

Det er arbejdsgiverne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

Adgangskrav og optagelse

Du skal have bestået Grundforløb 2 til Pædagogisk assistent, før du kan søge ind på hovedforløbet til Pædagogisk assistent.

For at komme på hovedforløbet til Pædagogisk assistent, skal du lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver fx i regionen, en kommune eller ved en privat arbejdsgiver. Se hvordan i fanen Sådan søger du længere nede på siden. 


Overgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 inklusiv fagene: 

 • Dansk på D-niveau
 • Samfundsfag på E-niveau
 • Psykologi på F-niveau
 • Idræt på F-niveau

Samt certifikatfag:

 • Førstehjælp 
 • Elementær brandbekæmpelse


Uddannelsesaftale

Du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du skal selv søge og indgå den skriftlige uddannelsesaftale med arbejdsgiveren.

Hold øje med stillingsopslag på kommunernes, regionernes og de private udbyderes hjemmesider.

Økonomi

For at komme på hovedforløbet til Pædagogisk assistent, skal du lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver fx i regionen, en kommune eller ved en privat arbejdsgiver. Se hvordan i fanen Sådan søger du længere nede på siden. 

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet

Når du har fået en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet - både i skoleperioder og praktikperioder.

Din arbejdsgiver betaler din løn, og derfor skal du kontakte den uddannelsesansvarlige ved din arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål til din løn.


Voksenelevløn 

Din arbejdsgiver beslutter, om du kan få voksenelevløn. Forhør dig om mulighederne, der hvor du gerne vil ansættes. Du kan også læse mere om voksenelevløn på FOA´s hjemmeside


Enlig forsøger?

Er du enlig forsørger som elev på uddannelsen til Pædagogisk assistent på en almindelig elevløn, er du muligvis berettiget til supplerende børnetilskud. Læs mere her.


Transport

I skoleperioderne er der mulighed for kørselsgodtgørelse, hvis du bor mindst 10 km fra skolen. Du får udleveret et skema, når du begynder på 1. skoleperiode. 

I praktiktiden skal du selv betale din transport. 

Praktik

Du kommer i praktik tre gange, mens du læser på hovedforløbet til Pædagogisk assistent. Din praktik foregår hos den arbejdsgiver, du er ansat hos.

Du kommer til at være i børnehave, vuggestue, døgninstitution, bosted, specialtilbud, dagpleje eller på en skole.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider. 

Du kan også komme i praktik i udlandet. Vi samarbejder med din arbejdsgiver om at lave en praktikaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde praktik i Tyskland, Island, Holland, Finland, New Zealand og Spanien - læs mere om praktik i udlandet her.

 Sådan var min praktik  

Sofie Døssing, 19 årSofie PAU

Min første praktik var i en børnehave. Det var den fedeste oplevelse og jeg blev virkelig bekræftet i, at det helt sikkert var det jeg gerne ville.

Jeg oplevede en helt utrolig personlig udvikling i løbet af praktikken, som jo nok også hang lidt sammen med, at jeg flyttede hjemmefra samtidigt.

Men jeg lærte virkelig meget om mig selv og samtidig er det jo en øjenåbner i forhold til hvor stor forskel, man kan gøre i verden og for det enkelte barn.

I min 2. praktik skal jeg til New Zealand og jeg glæder mig helt vildt. Jeg skal arbejde på et aktivitetshjem for udviklingshæmmede i tre måneder, og det bliver fantastisk.

Sofies praktiksted i New Zealand hedder Hutt Valley Disabled Resources Trust. Se det her: www.hvdrt.org.nz/about-hutt-valley-disabled-resources-trust

Fag på hovedforløbet til Pædagogisk assistent

På uddannelsen til Pædagogisk assistent har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og valgfri specialefag.


Uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi


Grundfag

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk (valgfrit)


Valgfri specialefag

Under uddannelsen skal du arbejde med tre af følgende valgfri specialefag:

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
 • Det pædagogiske måltid og sundhed
 • Digital pædagogisk praksis
 • Naturen som pædagogisk læringsrum
 • Understøttende undervisning
 • Læring og udvikling hos små børn
 • Specialpædagogiske metoder
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
 • Medicinhåndtering
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis


Praktik

I praktikperioderne kommer du i praktik i den virksomhed/kommune, hvor du er ansat.

Varighed

Uddannelsen tager normalt 2 år, 1 måned, 2 uger + grundforløb.

Du skal forvente at bruge ca. 37 timer om ugen under uddannelsen. I skoleperioderne er der både undervisning på skolen og hjemmearbejde.

Talentspor, ekspertniveau og påbygningsfag

Talentspor 

...er for dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof, og som slet ikke kan lægge fagbøgerne fra dig.

Du kan arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kan tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden har du lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

På talentsporet vil 25% af undervisningen være på ekspertniveau, og du skal have følgende fag på ekspertniveau:

 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur

Vælger du talentspor, skal du aftale det med din arbejdsgiver, og det skal skrives ind i din uddannelsesaftale, når du bliver ansat.

Ekspertniveau 

...er for dig, der gerne vil lære noget ekstra, men som ikke ønsker at tage et fuldt talentspor. Du kan vælge et eller flere af følgende fag:

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
 • Det pædagogiske måltid og sundhed
 • Digital pædagogisk praksis
 • Naturen som pædagogisk læringsrum


Påbygningsfag
 

...er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

Mødetider

En skoledag starter normalt kl. 8.00 og slutter kl. 14.30. Der kan dog være undervisning frem til kl. 16.00. Det kommer til at stå på dit skema, hvornår du skal møde.

Om ugen er der ca. 33-34 lektioner i gennemsnit. 

Hvad kan du blive?

Som uddannet Pædagogisk assistent kan du læse videre til fx pædagog, socialrådgiver og ergoterapeut med enkelte tilvalgsfag.

Du kan også tage en akademiuddannelse inden for det pædagogiske område, og du kan tage forskellige efteruddannelseskurser.

Sådan søger du ind

Vil du uddannes som Pædagogisk assistent ved SOSU Nord, kan du søge om en uddannelsesaftale ved:


Du skal selv søge

Du skal søge direkte ved den arbejdsgiver, du gerne vil arbejde ved, for det er arbejdsgiveren, der ansætter eleverne.
Du finder stillingsopslagene på arbejdsgivernes hjemmesider.


Praktikservice

Du kan også oprette en profil på Praktikservice.dk, og få adgang til værktøjer, som gør praktikpladssøgningen nemmere og hurtigere.
Arbejdsgiverne kan også søge din profil frem og PraktikService-kontoret har mulighed for at finde relevante elevpladser til dig.

 

Har du spørgsmål? Få svar til et vejledningsmøde

Hver måned er der vejledningsmøde på afdelingen i Aalborg og afdelingen i Hjørring.

Her er der fælles vejledning om Grundforløb 1Grundforløb 2, uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, uddannelsen til Social- og sundhedsassistent, uddannelsen til Pædagogisk assistent og EUX-Velfærd.

Der er også generel info om optagelseskrav mm. Efter den fælles vejledning har du mulighed for at snakke med en konsulent og få en-til-en-vejledning.

Find datoer, tilmeld dig og få svar på de mest stillede spørgsmål her